Material

Här kan du beställa material och i många fall ladda ner produkter helt fritt.

Din varukorg

0kr

0 varor

Möta människor i högtidens glädje och sorg #19

I denna skrift ges pastorala råd för det mångkulturella lokala sammanhanget.

Författare Arbetsgrupp inom Sveriges kristna råd

40 kr

Till gratis nedladdning
  • Utgivningsår 2013
  • Nummer i skriftserien 19
  • Antal sidor 46
  • ISSN 1650-9196

Information

Leveranstid: ca 1 vecka
Porto: Tillkommer
Betalning: En faktura skickas separat
Betalningsvillkor: 30 dagar
Moms: Ingår i alla priser

Det religiösa landskapet har inte bara blivit ett mångkulturellt utan också ett mångreligiöst samhälle. I vårt land finns i dag alla stora världsreligioner representerade, liksom praktiskt taget alla de stora kyrkotraditionerna. Verksamheten inom Sveriges kristna råd har de senaste åren präglats av en önskan om ”att lära känna varandra på djupet”. Det som kyrkoledare kommer överens om på ett övergripande plan behöver konkretiseras på det lokala planet där människor från olika kristna församlingar på samma ort möts i både högtid och vardag.

Arbetsgrupp

Arbetsgruppen inom Sveriges kristna råd för pastoralteologiska frågor har arbetat med att ta fram enkla pastorala råd för hur kyrkor och samfund gemensamt lokalt hanterar frågor kring dop, eukaristi (nattvard), konfirmation, vigsel och begravning.

Samtalsfrågor

Denna skrift är resultatet av ett arbete som har präglats av stor öppenhet och ömsesidig respekt för varandra och varandras skillnader i tro, lära och liv. Nu hoppas vi att skriften med sina samtalsfrågor ska skapa förtroendefulla lokala samtal, som leder till praktiska lösningar.

Skriftens samtalsfrågor har arbetats fram i samverkan med Studieförbundet Bilda och Sensus studieförbund.

Ladda ned filer

Klicka på filens namn för att ladda den den direkt till din dator.