Produktionsår
2012
Nummer i skriftserien
17
Antal sidor
58
ISSN
1650-9196

Kyrkorna tillsammans #17

2012 var det 20 år sedan Sveriges kristna råd bildades. Det var en lämplig tid att sammanfatta SKR:s början och påminna om de drömmar och visioner, den vilja och längtan, som ledde fram till den organisation vi är idag. Det skriver SKR:s generalsekreterare, Karin Wiborn, i förordet till skriften Kyrkorna tillsammans – 20 år med Sveriges kristna råd.

FörfattareRedaktör: Peter Carlsson

Denna skrift är inte tänkt som en stor och stolt historieskildring, inte heller är den någon heltäckande beskrivning av det arbete som bedrivs i rådet. Men den ger en unik inblick i kyrkornas strävan efter enhet.

En rad olika företrädare för medlemskyrkorna skriver om sina upplevelser under dessa 20 år. Andra intervjuas om sin syn på ekumenik då och nu.

Idégrund

SKR:s idégrund utgår från orden ”Lär känna varandra på djupet – för att världen ska tro och leva”. SKR utgör ett unikt ekumeniskt bidrag i den världsvida ekumeniken genom bredden av medlemskyrkor. Skriften är en hjälp till att lära känna varandra och oss själva i Sveriges kristna råd.

Köp fysiskt exemplar

Du kan ladda ner detta material gratis ovan. Det finns också att köpa om du behöver en tryckt version.

60 kr

Information

Leveranstid: ca 1 vecka
Porto: Tillkommer
Betalning: En faktura skickas separat
Betalningsvillkor: 30 dagar
Moms: Ingår i alla priser
Vid större beställningar, maila info@skr.org för en offert.

Vi har mer material om…