Material

Här kan du beställa material och i många fall ladda ner produkter helt fritt.

Din varukorg

0kr

0 varor

Kyrkorna tillsammans #17

2012 var det 20 år sedan Sveriges kristna råd bildades. Det var en lämplig tid att sammanfatta SKR:s början och påminna om de drömmar och visioner, den vilja och längtan, som ledde fram till den organisation vi är idag. Det skriver SKR:s generalsekreterare, Karin Wiborn, i förordet till skriften Kyrkorna tillsammans – 20 år med Sveriges kristna råd.

Författare Redaktör: Peter Carlsson

40 kr

Till gratis nedladdning
  • Produktionsår 2012
  • Nummer i skriftserien 17
  • Antal sidor 58
  • ISSN 1650-9196

Information

Leveranstid: ca 1 vecka
Porto: Tillkommer
Betalning: En faktura skickas separat
Betalningsvillkor: 30 dagar
Moms: Ingår i alla priser

Denna skrift är inte tänkt som en stor och stolt historieskildring, inte heller är den någon heltäckande beskrivning av det arbete som bedrivs i rådet. Men den ger en unik inblick i kyrkornas strävan efter enhet.

En rad olika företrädare för medlemskyrkorna skriver om sina upplevelser under dessa 20 år. Andra intervjuas om sin syn på ekumenik då och nu.

Idégrund

SKR:s idégrund utgår från orden ”Lär känna varandra på djupet – för att världen ska tro och leva”. SKR utgör ett unikt ekumeniskt bidrag i den världsvida ekumeniken genom bredden av medlemskyrkor. Skriften är en hjälp till att lära känna varandra och oss själva i Sveriges kristna råd.

Ladda ned filer

Klicka på filens namn för att ladda den den direkt till din dator.