Material

Här kan du beställa material och i många fall ladda ner produkter helt fritt.

Din varukorg

0kr

0 varor

Kyrkan – på väg mot en gemensam vision #21

30 år efter utgivningen av ”Dop, nattvard och ämbete” antog Kyrkornas världsråds centralkommitté detta dokument. Här uppmanas kyrkor, men också ekumeniska organisationer som exempelvis kristna råd, att studera texten och besvara de frågor som ställs i inledningen.

Författare Kyrkornas världsråds Faith and Orderkommission

40 kr

Till gratis nedladdning
  • Produktionsår 2014
  • Nummer i skriftserien 21
  • Antal sidor 64
  • ISSN 1650-9196
  • Orginaltitel The Church: Towards a Common Vision

Information

Leveranstid: ca 1 vecka
Porto: Tillkommer
Betalning: En faktura skickas separat
Betalningsvillkor: 30 dagar
Moms: Ingår i alla priser

Få nutida ekumeniska dokument har väckt ett så stort intresse och spelat så stor roll i de ekumeniska samtalen som det så kallade dokumentet från Kyrkornas världsråds Faith and Orderkommission, Dop, nattvard och ämbete (#20 i SKR:s skriftserie) som presenterades för kyrkorna 1982.

Uppföljande dokument

2012 antog Kyrkornas världsråds centralkommitté nästa stora dokument som Faith and Order-kommissionen arbetat fram, på väg mot en gemensam vision. Här går man vidare i samtalen efter Lima-dokumentet och vill initiera ett ekumeniskt ecklesiologiskt samtal om kyrkans identitet och uppgift.

Sveriges kristna råd presenterar detta dokument på svenska och hoppas att den svenska utgåvan blir spridd och använd, både inom teologiska institutioner och i församlingar.

Ladda ned filer

Klicka på filens namn för att ladda den den direkt till din dator.