Produktionsår
2014
Nummer i skriftserien
21
Antal sidor
64
ISSN
1650-9196
Orginaltitel
The Church: Towards a Common Vision

Kyrkan – på väg mot en gemensam vision #21

30 år efter utgivningen av ”Dop, nattvard och ämbete” antog Kyrkornas världsråds centralkommitté detta dokument. Här uppmanas kyrkor, men också ekumeniska organisationer som exempelvis kristna råd, att studera texten och besvara de frågor som ställs i inledningen.

FörfattareKyrkornas världsråds Faith and Orderkommission

Få nutida ekumeniska dokument har väckt ett så stort intresse och spelat så stor roll i de ekumeniska samtalen som det så kallade dokumentet från Kyrkornas världsråds Faith and Orderkommission, Dop, nattvard och ämbete (#20 i SKR:s skriftserie) som presenterades för kyrkorna 1982.

Uppföljande dokument

2012 antog Kyrkornas världsråds centralkommitté nästa stora dokument som Faith and Order-kommissionen arbetat fram, på väg mot en gemensam vision. Här går man vidare i samtalen efter Lima-dokumentet och vill initiera ett ekumeniskt ecklesiologiskt samtal om kyrkans identitet och uppgift.

Sveriges kristna råd presenterar detta dokument på svenska och hoppas att den svenska utgåvan blir spridd och använd, både inom teologiska institutioner och i församlingar.

Köp fysiskt exemplar

Du kan ladda ner detta material gratis ovan. Det finns också att köpa om du behöver en tryckt version.

60 kr

Information

Leveranstid: ca 1 vecka
Porto: Tillkommer
Betalning: En faktura skickas separat
Betalningsvillkor: 30 dagar
Moms: Ingår i alla priser
Vid större beställningar, maila info@skr.org för en offert.

Vi har mer material om…