Material

Här kan du beställa material och i många fall ladda ner produkter helt fritt.

Din varukorg

0kr

0 varor

Kan vi be tillsammans? #11

Författare Katrin Åmell OP

40 kr

  • Produktionsår 2007
  • Nummer i skriftserien 11
  • Antal sidor 58
  • ISSN 1650-9196

Information

Leveranstid: ca 1 vecka
Porto: Tillkommer
Betalning: En faktura skickas separat
Betalningsvillkor: 30 dagar
Moms: Ingår i alla priser

Kan judar, kristna och muslimer be tillsammans? Är det möjligt rent teologiskt? Och hur ber man i så fall? ”Kan vi be tillsammans? – ett ekumeniskt studiematerial om bön i mångreligiös kontext” är ett underlag för både reflektion och handling i konkreta situationer.

”Kan vi be tillsammans?” innehåller material från olika internationella ekumeniska sammanhang i sammanfattning och bearbetning av Katrin Åmell OP, direktor för ekumenisk teologi vid Sveriges kristna råd. Materialet ger inga generella entydiga svar men däremot fördjupade reflektioner. Bibliska, teologiska, pastorala och konkret praktiska aspekter tas upp.

I appendix finns också exempel på interreligiös bön i praktiken, bl a bönesamling för fred och rättvisa till Anna Lindhs minne.