Produktionsår
2007
Nummer i skriftserien
11
Antal sidor
58
ISSN
1650-9196

Kan vi be tillsammans? #11

FörfattareKatrin Åmell OP

Kan judar, kristna och muslimer be tillsammans? Är det möjligt rent teologiskt? Och hur ber man i så fall? ”Kan vi be tillsammans? – ett ekumeniskt studiematerial om bön i mångreligiös kontext” är ett underlag för både reflektion och handling i konkreta situationer.

”Kan vi be tillsammans?” innehåller material från olika internationella ekumeniska sammanhang i sammanfattning och bearbetning av Katrin Åmell OP, direktor för ekumenisk teologi vid Sveriges kristna råd. Materialet ger inga generella entydiga svar men däremot fördjupade reflektioner. Bibliska, teologiska, pastorala och konkret praktiska aspekter tas upp.

I appendix finns också exempel på interreligiös bön i praktiken, bl a bönesamling för fred och rättvisa till Anna Lindhs minne.

Köp material

60 kr

Information

Leveranstid: ca 1 vecka
Porto: Tillkommer
Betalning: En faktura skickas separat
Betalningsvillkor: 30 dagar
Moms: Ingår i alla priser
Vid större beställningar, maila info@skr.org för en offert.

Vi har mer material om…