Material

Här kan du beställa material och i många fall ladda ner produkter helt fritt.

Din varukorg

0kr

0 varor

Fred, säkerhet, försvar

Författare Lars Ingelstam och Anders Mellbourn

100 kr

  • Produktionsår 2014
  • Antal sidor 222

Information

Leveranstid: ca 1 vecka
Porto: Tillkommer
Betalning: En faktura skickas separat
Betalningsvillkor: 30 dagar
Moms: Ingår i alla priser

Den här boken är författad på uppdrag av Partnerskap 2014, en sammanslutning av ett femtontal ideella organisationer.

Sedan 1989 har stora förändringar skett i världen med avseende på säkerhet och militära hot. Nya fakta och bedömningar kan och bör leda till en tydlig förskjutning av tyngdpunkten: från traditionellt militär beredskap gällande vårt närområde till en aktiv och så långt möjligt förebyggande fredspolitik inriktad på internationella insatser. En konsekvens av detta blir en förskjutning också från militära till civila insatser utan att utesluta att militär intervention kan bli en sista utväg när alla andra möjligheter är prövade. Svenska och internationella organisationer i det civila samhället kan få en viktig roll i en alternativ politik.

Om boken säger KG Hammar, ärkebiskop emeritus: ”Det var som att läsa att kejsaren är naken! Om vi är flera som ser detta, vad har vi då att erbjuda för alternativ? Jag tänker: Att reagera med aktivt ickevåld i tidigast tänkbara skede. Vi kan, men vill vi och vågar vi dra konsekvenserna av det vi ser?”

Denna produkt finns även översatt till engelska.