Produktionsår
2010
Nummer i skriftserien
14
Antal sidor
32
ISSN
1650-9196
Redaktör
Maria Bäcklund

Fred #14

Alla människor av god vilja uppmanas att ge sitt bidrag till fredsarbetet. Skriften Fred – detta vill kyrkorna i Sverige riktar sig till kyrkorna men också till politiker och makthavare i vårt land med konkreta krav på steg mot rättvis fred.

FörfattareArbetsgrupp

Fred är så mycket mer än frånvaron av väpnad konflikt. Freden behöver förverkligas i familjer, i bostadsområden, i städer, mellan grupper och nationer. Dessa olika sorters fred hör ihop och förutsätter varandra. I detta dokument lyfts flera olika aspekter av fred fram i olika kapitel.

Kyrkornas världsråd

Kyrkorna i Sverige, samlade i Sveriges kristna råd, vill vara en tydlig röst och aktör i arbetet för fred och rättvisa. Inspirerade av Kyrkornas Världsråds arbete beslutade styrelsen för Sveriges kristna råd att ta fram ett svenskt dokument om rättvis fred. En arbetsgrupp arbetade under 2009 och 2010 fram denna skrift.

Översättningar

Produkten finns översatt till engelska och spanska. Det finns även en studiehandledning. Dessa produkter kan fritt laddas ner som PDF.

Köp fysiskt exemplar

Du kan ladda ner detta material gratis ovan. Det finns också att köpa om du behöver en tryckt version.

60 kr

Information

Leveranstid: ca 1 vecka
Porto: Tillkommer
Betalning: En faktura skickas separat
Betalningsvillkor: 30 dagar
Moms: Ingår i alla priser
Vid större beställningar, maila info@skr.org för en offert.

Vi har mer material om…