Material

Här kan du beställa material och i många fall ladda ner produkter helt fritt.

Din varukorg

0kr

0 varor

Ett ekumeniskt upprop för en rättfärdig fred

Till gratis nedladdning
  • Produktionsår 2012
  • Antal sidor 20

Detta upprop är en samlad kristen röst som riktar sig huvudsakligen till den världsvida kristna gemenskapen. Med inspiration från Jesus från Nasaret bjuds kristna att välja den rättfärdiga fredens väg. Då löftet om fred är grundläggande i alla religioner, vänder sig detta upprop till alla som strävar efter fred i enlighet med sina egna religiösa traditioner och åtaganden.

Uppropet har tagits emot av Kyrkornas Världsråds centralkommitté och rekommenderas för läsning, reflektion, samarbete och gemensamma insatser. Det sänds ut som svar på Kyrkornas Världsråds generalförsamlings anbefallning i Porto Alegre i Brasilien 2006 och bygger på insikter från det ekumeniska ”Årtiondet för att övervinna våld, 2001-2010: kyrkor söker försoning och fred”.

Texten är översatt från engelska av Maria Nilsson. Rune Forsbeck, Sanna Eriksson och Margareta Ingelstam har gett värdefulla synpunkter. Slutredigeringen är gjord av Björn Cedersjö, Sveriges kristna råd.

Ladda ned filer