Produktionsår
Första utgåva 2003, reviderad 2018.
Nummer i skriftserien
5
Antal sidor
30
ISSN
1650-9196

Ekumeniska riktlinjer vid sexuella övergrepp i kyrkliga miljöer #5

Riktlinjerna är ett sätt att lyfta frågan och att visa på möjliga sätt att undvika att sexuella övergrepp sker samt råd och tips om hur man ska agera när övergrepp har skett.

Riktlinjerna är ett sätt att lyfta frågan och att visa på möjliga sätt att undvika att sexuella övergrepp sker samt råd och tips om hur man ska agera när övergrepp har skett.

Trovärdighetsfråga

Sexuella övergrepp i kyrkliga miljöer är ett allvarligt och försummat problem. Att vi som enskilda kristna och kyrkor reagerar tydligt mot sexuella övergrepp och trakasserier är en avgörande trovärdighetsfråga. Kyrkorna måste kunna erbjuda trygga miljöer där ingen ska behöva utsättas för sexuella övergrepp. Dessa riktlinjer är ett sätt för medlemskyrkorna i Sveriges kristna råd att lyfta frågan och att visa på möjliga sätt att undvika att sexuella övergrepp sker. Riktlinjerna innehåller också råd och tips om hur man ska agera när övergrepp har skett.

Riktlinjer

Kyrkorna vill med dessa ekumeniska riktlinjer tydligt markera att sexuella övergrepp aldrig kan accepteras. Därför har Sveriges kristna råd genom sina företrädare i styrelsen beslutat att anta riktlinjerna och rekommendera medlemskyrkor och ungdomsorganisationer att anta och använda dem. En första version av riktlinjerna antogs 2003. Dessa har sedan reviderats och vidareutvecklats och antagits på nytt 2018.

Riktlinjerna innehåller teologiska och principiella resonemang, men också praktiska tips och idéer om hur man kan gå tillväga i olika konkreta situationer.

Läs mer

Läs mer om sexuella övergrepp samt se vår punktlista om ett övergrepp skett i församlingen: Ekumeniska riktlinjer vid sexuella övergrepp i kyrkliga miljöer

Köp fysiskt exemplar

Du kan ladda ner detta material gratis ovan. Det finns också att köpa om du behöver en tryckt version.

60 kr

Information

Leveranstid: ca 1 vecka
Porto: Tillkommer
Betalning: En faktura skickas separat
Betalningsvillkor: 30 dagar
Moms: Ingår i alla priser
Vid större beställningar, maila info@skr.org för en offert.

Vi har mer material om…