Material

Här kan du beställa material och i många fall ladda ner produkter helt fritt.

Din varukorg

0kr

0 varor

Dop, nattvard och ämbete #20

1982 antog Kyrkornas världsråds kommission för Faith and Order (Tro och kyrkoordning) dokumentet Baptism, Eucharist and Ministry (Dop, nattvard och ämbete) i Perus huvudstad Lima

Författare Faith and Order

40 kr

Till gratis nedladdning
  • Produktionsår 2014
  • Nummer i skriftserien 20
  • Antal sidor 60
  • ISSN 1650-9196
  • Orginaltitel Baptism, Eucharist and Ministry

Information

Leveranstid: ca 1 vecka
Porto: Tillkommer
Betalning: En faktura skickas separat
Betalningsvillkor: 30 dagar
Moms: Ingår i alla priser

Dokumentet, som förkortas BEM, har haft stor betydelse för den ekumeniska utvecklingen och betraktas av många som ett av de viktigaste ekumeniska dokumenten som publicerats i den ekumeniska rörelsens historia. I processen till att dokumentet publicerades deltog inte bara medlemskyrkorna i Kyrkornas världsråd, utan också representanter för den Romersk-katolska kyrkan och pentekostala kyrkor. Dokumentet har därför blivit ett viktigt referensmaterial för kyrkorna både i sin egen reflektion och i samtalen med andra kyrkor om dessa frågor.

Konvergensdokument

Dokumentet är ett så kallat konvergensdokument vilket innebär att det inte i första hand är ett dokument som uttrycker en konsensus utan speglar kyrkornas olika positioner som en utgångspunkt för dialogen. Konvergens kan liknas vid linjer som möts om de dras vidare. Mötesplatsen är den konsensus som är nödvändig för förverkligandet av den synliga enheten. Dokumentet speglar en process och uttrycker vad kyrkorna kan säga tillsammans under resan mot den gemensamma mötesplatsen.

Utgavs 1982

Detta Limadokument gavs ut på svenska för drygt 30 år sedan, men dess fortsatta relevans gör att behovet är stort av en nyutgåva som en viktig resurs för fortsatta samtal om kyrkans enhetssträvanden i Sverige. Orginaltitel är Baptism, Eucharist and Ministry och utgavs första gången 1982.

Ladda ned filer

Klicka på filens namn för att ladda den den direkt till din dator.