Material

Här kan du beställa material och i många fall ladda ner produkter helt fritt.

Din varukorg

0kr

0 varor

Hitta mer material inom Skriftserien
  • Produktionsår 2017
  • Nummer i skriftserien 22
  • Antal sidor 16
  • ISSN 1650-9196

Detta vill vi! #22

I denna skrift vill kyrkorna i Sverige erbjuda en grundsyn för bedömning av migrationens utmaningar. Grundläggande bibeltexter och hänvisningar till relevanta internationella konventioner presenteras. Utifrån dessa görs ett antal aktuella tillämpningar vad gäller svensk lagstiftning och praxis.

Författare SKR:s arbetsgrupp för migration- och integration

Var sjunde person i vår värld är migrant. Det finns ungefär 250 miljoner internationella migranter i världen. Ytterligare 750 miljoner är migranter inom det egna landet. Många människor är i rörelse över gränser av olika slag (källa Migrationsinfo.se). Migration innebär möjligheter och svårigheter. Vissa migrerar utifrån egen önskan, alltför många gör det för att man flyr undan förföljelse eller andra oönskade förhållanden.

Situationen för människor på flykt är en angelägen fråga för alla som vill vara goda medmänniskor. Därför är det en fråga som fordrar såväl en genomtänkt utgångspunkt som regelbunden reflektion.

Arbetsgrupp

Denna skrift publicerades första gången 2007 och reviderades 2016. Skriften har tagits fram av Sveriges kristna råds arbetsgrupp för migration och integration och antagits av Sveriges kristna råds styrelse i december 2016.

Engelsk upplaga

Skriften finns på svenska och engelska. Den engelska upplagan kan endast laddas ner som PDF.

  • Produktionsår 2017
  • Nummer i skriftserien 22
  • Antal sidor 16
  • ISSN 1650-9196
Hitta mer material inom Skriftserien

Vill du ha en fysisk kopia?

60 kr

Information

Leveranstid: ca 1 vecka
Porto: Tillkommer
Betalning: En faktura skickas separat
Betalningsvillkor: 30 dagar
Moms: Ingår i alla priser
Vid större beställningar, maila info@skr.org för en offert.