Produktionsår
2019
Antal sidor
68
Antal kapitel
6
Format
A4

Berörd – Samtal om mission i en föränderlig värld

”Berörd” är ett studie- och samtalsmaterial om mission. Genom att läsa om pilgrimsprocessen 2016-2017 och pröva några av metoderna – inte minst sättet att använda bibeltexterna – är förhoppningen att materialet ska fungera lokalt där man kan hitta och utveckla egna arbetssätt.

Här ges bland annat översiktliga beskrivningar av ortodox, katolsk, pentekostal, evangelikal och luthersk missionsteologi.

Arbetsgrupp

2014 tillsatte Sveriges kristna råd och Svenska missionsrådet en gemensam arbetsgrupp för missionsteologi med syfte att inleda ett samtal om mission som skulle spegla och ge rättvisa åt de olika kyrkotraditionernas syn på mission och missionsuppdraget. Uppdraget för gruppen var att stimulera och bredda missionssamtalen i kyrkor och samhälle.

Pilgrimsprocess

Ett spännande initiativ som arbetsgruppen tog för att tränga djupare var att starta den pilgrimsprocess som genomfördes under 2016 och 2017 och som nu resulterat i materialet ”Berörd – samtal om mission i en föränderlig värld”. Under pilgrimsprocessen besöktes under två år olika kyrkotraditioner för att på djupet lära känna varandra. Metoden som användes och som betonar lyssnandet och lärandet kallas receptiv ekumenik.

Arbetsgruppen:
”Vår förhoppning är att detta material kan leda till en användning och spridning av de erfarenheter som gjordes under pilgrimsprocessen”.

Utgivare

Bakom ”Berörd – samtal om mission i en föränderlig värld” står Sveriges kristna råd, Svenska missionsrådet, Studieförbundet Bilda och Sensus studieförbund.

Vi har mer material om…