Material

Här kan du beställa material och i många fall ladda ner produkter helt fritt.

Din varukorg

40.00kr

1 varor

Arms Trade II #7

40 kr

  • Produktionsår 2005
  • Nummer i skriftserien 7
  • ISSN 1650-9196

Information

Leveranstid: ca 1 vecka
Porto: Tillkommer
Betalning: En faktura skickas separat
Betalningsvillkor: 30 dagar
Moms: Ingår i alla priser

Vad är kyrkornas specifika bidrag till debatten om vapenhandeln? Här ger representanter för kyrkor, forskningsinstitut och FN sin syn på frågan. En essä behandlar säkerhet och sårbarhet utifrån ett teologiskt perspektiv. Andra texter ger konkreta exempel på kyrkligt engagemang mot vapenhandeln i Sydafrika och Latinamerika. Skriften samlar lärdomar från den andra Göteborgskonferensen om vapenhandel. Konferensen är del i en process som handlar om hur kyrkorna tillsammans kan verka för att handeln med krigsmateriel blir mer restriktiv, och att en mer ansvarsfull policy utvecklas för både säljar- och köparländer.

Skriften har producerats tillsammans med Kristna Fredsrörelsen och Svenska missionsrådet.