Den 21 januari firas Martin Luther King-dagen bland annat med utdelandet av Martin Luther King-priset. 2008 års pris går till Margareta Ingelstam för hennes mångåriga engagemang för ickevåld, fred och rättvisa i kyrka och samhälle.

Med anledning av Martin Luther King-dagen publiceras nedanstående debattartikel som undertecknats av företrädare för de organisationer som samarbetar kring dagen.

Kan våld lösas med mera våld?
Kanske är det rätt med våld? I alla fall i självförsvar? Man måste ju kunna ge igen.

Detta är en vanligt förekommande uppfattning. Det berättas om en händelse i början av bussbojkotten i Montgomery, USA 1955. En av många aktivister som var på besök i Martin Luther Kings hem skulle precis sätta sig då någon skrek till honom: ”Sätt dig inte! Akta dig för pistolerna i fåtöljen. Du vill väl inte bli vådaskjuten?” Under dessa första steg av medborgarrättsrörelsen hade King beväpnade livvakter och hans hus beskrevs som en arsenal. Under medborgarrättsrörelsens gång utvecklade King en ökad förståelse av och engagemang för ickevåld. Inom ett år upplevde han det som ett alltför stort hyckleri att prata om ickevåld och samtidigt försvara sig själv med vapen. King gjorde sig av med alla vapen och de kom aldrig mer tillbaka i hans liv.

Våld är tyvärr inte bara ett fenomen som existerade för de svarta i USA under 1950-talet. Gatuvåld i dagens Sverige är en realitet. Också King mötte unga frustrerade män som tog till våld på gatorna. Han sa till dem att Molotovcocktails och gevär inte skulle lösa deras problem. Då frågade de honom: ”Men hur är det i Vietnam? Använder inte vårt eget land massivt våld för att lösa problem?”

I ett tal King höll 1967 sa han: ”Jag visste att jag aldrig kunde kritisera våldet från de förtryckta i gettona utan att först ha kritiserat den största leverantören av våld i världen idag: min egen regering.”

På Martin Luther King dagen den 21 januari 2008 erbjuds vi möjligheten att ta ställning mot våldet. Tusentals svenskar gick ut på gatorna i protest mot gatuvåldet under oktober 2007. Det är bra och nödvändigt. Men liksom de unga svarta i USA:s getton på Kings tid måste vi fråga oss: Vad gör vår egen regering för att bidra till våld i världen? Ett svar är att Sverige är en av världens största vapenexportörer.

Liksom King bör vi komma fram till slutsatsen att kampen mot våldet inte endast gäller våra ”egna”. Ett ställningstagande mot våld måste också innefatta de människor i länder långt borta som drabbas av svenska vapen.  Martin Luther King kom fram till att våld inte kunde lösas med våld och att vapen aldrig bidrar till fred. Hans lösning, som har inspirerat miljontals människor på vår planet, stavas ickevåld. Denna kraft som sätter stopp på våldsspiralen och som är ett effektivt och mäktigt verktyg i kampen för rättvisa och fred är fortfarande verksam idag.

Sverige har en unik möjlighet idag att verka för nedrustning, stoppa vapenexporten och istället arbeta med att förebygga konflikter och att utbilda i ickevåld. Det finns inget bättre sätt för oss att denna dag hedra Martin Luther Kings minne än om Sverige skulle kunna slå in på denna nya väg som en sant fredlig nation.

Sven-Bernhard Fast, generalsekreterare Sveriges Kristna Råd
Kerstin Enlund, förbundsrektor på Studieförbundet Bilda
Mattias Kareliusson, ordförande i Kristna Studentrörelsen i Sverige
David Nimmersjö, aktiv i Speak Linköping Kim D. Bergman, tf. Förbundssekreterare i Svenska Baptisternas Ungdomsförbund
Karin Wiborn, missionsföreståndare i Svenska Baptistsamfundet
Fredrik Jansson, generalsekreterare i PeaceQuest

Fortsätt läsa mer från oss