Frågor om mänsklig värdighet har genomsyrat samtalen när Sveriges kristna råd har hållit årsmöte i Tensta, Stockholm. Kardinal Anders Arborelius, biskop i Stockholms katolska stift, valdes till ordförande och en ny medlemskyrka välkomnades.

I dagarna två, 22-23 maj, har Sveriges kristna råd samlat ett 70-tal personer från medlemskyrkor och närstående organisationer till årsmöte i Tensta, Stockholm.
– Det är fantastiskt att få mötas och att göra det på den här platsen, där vi ser och bekräftar kyrkornas uthålliga arbete för människovärde och integration, säger Sveriges kristna råds generalsekreterare Sofia Camnerin.

Sveriges kristna råds generalsekreterare Sofia Camnerin hälsar välkommen. Foto: Maria Bäcklund.

Gårdagen innehöll ett rådsmöte i två delar, där förmiddagen i Tenstakyrkan handlade om de papperslösas situation, en utsatt grupp med begränsade rättigheter. På eftermiddagen ledde delar av SKR:s fredsarbetsgrupp ett pass om kyrkornas arbete relaterat till gängvåld och otrygghet, där deltagarna även fick lyssna till berättelser från direkt och indirekt drabbade samt göra studiebesök i två församlingar, Svenska kyrkan Spånga-Kista församling och syrianska katolska kyrkan i Akalla.

Studiebesök i Spånga-Kista församling, Svenska kyrkan. Foto: Maria Bäcklund.
Kardinal Anders Arborelius inleder studiebesöket i syrianska katolska kyrkan i Akalla. Foto: Maria Bäcklund.

För gårdagens kvällsprogram och middag stod S:t Maria Syrisk-ortodoxa kyrka i Tensta värd.

Festkväll i S:t Maria Syrisk-ortodoxa kyrka i Tensta. Foto: Maria Bäcklund.

Tisdagens beslutande årsmöte hölls i Tenstakyrkan. Som en röd tråd genom båda dagarna löpte varje människas okränkbara värde och värdighet.

Förutom formaliaärenden fastställdes verksamhetsberättelse inklusive årsredovisningar för verksamhetsåren 2021 och 2022 och en ny styrelse valdes.

Sveriges kristna råds nyvalda styrelse. Foto: Maria Bäcklund

Syrisk-ortodoxe ärkebiskopen Benjamin Atas lämnade över ordförandeklubban efter ett år till den nye ordföranden kardinal Anders Arborelius, Katolska kyrkan. Kyrkoledare Lasse Svensson, Equmeniakyrkan, valdes in och föreståndare Daniel Alm, Pingst – fria församlingar i samverkan, avtackades efter sina fyra år i presidiet.
– Som kristna i olika kyrkor och samfund får vi stärka varandra i tron på Jesus, så att vi tillsammans kan vittna om honom för alla i vår sekulära omgivning. Då kan vi gemensamt visa hans kärlek till alla behövande: flyktingar och sjuka, gamla och ensamma, ungdomar med problem. Den uppståndne Herren hjälper oss att förmedla hopp trots krig och klimatkris, säger biskop Anders Arborelius.

Ordförandeklubban överlämnas. Foto: Maria Bäcklund.

Sveriges kristna råds presidium består av kardinal Anders Arborelius, biskop Stockholms katolska stift, kyrkoledare Lasse Svensson, Equmeniakyrkan, ärkebiskop Martin Modéus, Svenska kyrkan, ärkebiskop Benjamin Atas Syrisk-ortodoxa kyrkan och Sveriges kristna råds generalsekreterare Sofia Camnerin. Presidiet leder styrelsens arbete och är officiella företrädare, exempelvis i kontakten med myndigheter och regeringen. Ordförandeskapet i Sveriges kristna råd varar ett år och alternerar mellan representanter i presidiet utifrån de fyra kyrkofamiljerna.

Sveriges kristna råds presidium. Foto: Maria Bäcklund.

Under årsmötet hade Sveriges kristna råd också den stora glädjen att hälsa en ny medlemskyrka välkommen – Georgiska apostoliska ortodoxa kyrkan. Kyrkan har funnits i Sverige sedan 2015 och har cirka 2 220 medlemmar.

Misha Jaksic, ortodox samordnare SKR tillsammans med Tamta Nasidze och Beka Tamazashuili, representanter för SKR:s nyaste medlemskyrka. Foto: Maria Bäcklund.

Sveriges kristna råd har nu 27 medlemskyrkor och tre observatörer med tillsammans drygt sex miljoner medlemmar. Kyrkorna är fördelade inom fyra kyrkofamiljer och rymmer de olika kristna traditionerna i landet.

I samband med årsmötet gjordes ett uttalande som handlar om vikten av att värna människovärdet och som lyfter kyrkornas diakonala arbete inom främst migrations- och integrationsområdet.

Läs uttalandet i sin helhet: Den som är otrygg kan inte slå rot

Fortsätt läsa mer från oss