Som tidigare nämnts här på nyhetsplats, ett par veckor efter det öppna brev om sjukförsäkringssystemet SKR:s styrelse sände till regeringen den 10 mars, planeras ett stort antal manifestationer kring frågan på Annandag påsk.

SKR är inte arrangör av dessa manifestationer och har därför ingen samlad bild av var, när och med vilka medverkande de genomförs. Vad vi vet är att engagerade medlemmar och kyrkotillhöriga, diakoner, pastorer, präster och biskopar medverkar på många platser. SKR:s styrelse skrev i det öppna brevet att den som vill göra mer med fördel kan stödja något av de upprop som är igång, om man känner att man vill ställa sig bakom dess paroller. Det gäller självfallet också om de manifestationer som planeras till den 25 april.

Manifestationerna är viktiga för att förstärka rösterna hos de människor vars livsberättelser handlar om utslagning och fattigdom på grund av brister i sjukförsäkringssystemet. Deras situation angår oss alla.

Fortsätt läsa mer från oss