I dag genomfördes en manifestation för religionsfrihet i Almedalen. Bakom arrangemanget stod både kristna och muslimska organisationer, däribland Sveriges kristna råd och Svenska muslimer för fred och rättvisa. Klockan ett placerades bönemattor och bönepallar ut på Donners plats, mitt i centrala Visby. Förbipasserande tittade nyfiket på när ungdomar från olika religioner stod på knä och bad, mitt bland alla människor i vimlet.
-Här i Almedalen är det många som tycker och tänker om många olika frågor. Därför känns det extra angeläget att påminna om att vi i Sverige inte får glömma bort denna grundläggande värdering, säger Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd.
-Religion är den mänskliga rättighet som först inskränks i ett samhälle när man är på väg bort från demokrati, säger Karin Wiborn.

70 procent av världens befolkning lever i länder där religions- och övertygelsefriheten inte respekteras, enligt Global restrictions on religion, The Pew Forum 2009. I vårt eget land vill 42 procent av svenskarna begränsa rätten att bygga moskéer. Motsvarande siffra är 32 procent för rätten att bygga frikyrkor. Religions- och övertygelsefriheten skyddar alla. Enligt internationella konventioner har medborgarna bland annat rätt till att inte utsättas för tvång att tillhöra eller inte tillhöra, utöva eller inte utöva en religion eller övertygelse. Vidare säger konventioner att arbetstagare ska få rimlig möjlighet att utöva religion eller övertygelse på arbetsplatsen.

Trots detta vittnar idag många om en utbredd diskriminering på svenska arbetsplatser. 70 procent av svenska arbetsgivare vill helst inte och 40 procent vill absolut inte anställa personer som bär religiös klädsel som sjal, kippa eller turban (enligt SEB:s företagspanel 2010). Representanter för Sveriges kristna råd deltar i en rad olika seminarier under Almedalsveckan. Tidigare under onsdagen deltog Karin Wiborn i seminariet ”Får man tro på Gud i Sverige?”. På fredag medverkar Marianne Andréas, frikyrkosamordare på Sveriges kristna råd, i seminariet ”Liv med mening livet ut”.

Fortsätt läsa mer från oss