Lukas skriver om människorna som samlats i Jerusalem och lyssnar till Petrus:

”Vi är parther, meder, elamiter, vi kommer Mesopotamien, Judeen och Kappadokien, från Pontos och Asien …” och tillägger ”ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar” (Apostlagärningarna 2:9–11).

Den första kristna församlingen var inte så enhetlig som vi gärna tänker, snarare präglades den av mångfald. När nu reformationens kyrkor i Sverige samlas kring enhetens söndag, fjortonde söndagen efter trefaldighet, finns det anledning att påminna om det. Det finns ingen motsättning mellan respekten för mångfalden och arbetet för kristen enhet: ”Den äkta mångfalden äventyras när kristna anser att deras egna kulturella uttryck av evangeliet är de enda riktiga och vill tvinga dem på kristna i andra kulturer” (Kyrkan – på väg mot en gemensam vision, SKRs skriftserie nr 21).

Mångfald betyder inte nödvändigtvis splittring, men kan leda till det. Det är kyrkorna smärtsamt medvetna om och kyrkans splittring är ett hinder för människor att komma till tro. Den insikten drev den ekumeniska rörelsens pionjärer i början av 1900-talet att arbeta för kristen enhet, uppmuntrade av att Jesus bad för sina lärjungar: ”Jag ber att de alla ska bli ett … Då skall världen tro på att du har sänt mig” (Johannesevangeliet 17:21).

På senare tid har en ny riktning vuxit fram inom den ekumeniska rörelsen, den receptiva ekumeniken. Den ser kyrkans mångfald som en rikedom och uppmanar oss att lära av varandra. Istället för fråga vad andra kan lära av oss, ska vi fråga: Vad är det vi i vår tradition behöver lära oss av andra?

Den frågan bar vi med oss under en pilgrimsprocess då vi, representanter för de olika kyrkotraditionerna, under två år besökte varandras kyrkliga centrum för att samtala om hur vi ser på mission. Vi har samlat några av våra intryck och erfarenheter från pilgrimsprocessen i häftet Berörd – samtal om mission i en föränderlig värld. Vi hoppas att detta ska stimulera till samtal om både mission och kristen enhet. Från och med tisdag finns häftet Berörd att fritt ladda ner från vår hemsida.

Som en del i Guds mission, Guds sändning, i världen fortsätter vi att verka för kristen enhet och ber:

Livets Gud, led oss till rättvisa och fred

Olle Kristenson
Teologisk rådgivare

Fortsätt läsa mer från oss