Varje månad kommer vi på denna hemsida ha ”Månadens fredstanke”. Bakom satsningen står SKRs Fredskulturprogram. Först ut är SKRs ordförande, ärkebiskop Anders Wejryd:

”Klimatförändringarna ändrar grundförutsättningarna för livet. När vattnet sinar, boskapen svälter och skörden uteblir växer istället förtvivlan och vrede. Västerlandets ideal och livsstil gör antagligen mer skillnad också för freden än vi vågat tänka. Gud har gett oss förmåga att förnya och förändra. Vi kan det! Och det är inte meningslöst att börja ens med det minsta lilla i det personliga livet!”

Anders Wejryd

Fortsätt läsa mer från oss