Motivering:

”För sin till synes outsinliga energi och smittande entusiasm i sitt livslånga engagemang för fred. Maj Britt Theorin förkroppsligar, som få andra, vad Mar­tin Luther King en gång sagt: ’Vi måste bruka vårt förstånd till att lika rigoröst planera för fred, som vi har gjort det för krig’. Övertygelsen om att världen kan förändras, och att ingenting är mer omöjligt än man gör det, har legat till grund för hennes mångåriga arbete som riksdagsledamot och europaparlamentariker, med fokus främst på freds- och nedrustningsfrågor, men också för hennes många år som gräsrotsaktivist i olika ideella freds- och kvinnorörelser. Nyss fyllda 80 år är hon ordförande för Operation 1325 där hon fortsätter sitt arbete för kvinnor, fred och säkerhet i Martin Luther Kings anda.”

Huvudmän för priset är Kristna Fredsrörelsen, Sveriges kristna råd och Gemensam Framtid, i samarbete med Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd. Priset har delats ut sedan 2005 och godkändes då också av Coretta King och Martin Luther King-centret, en viktig förutsättning för att tillföra trovärdighet och tyngd. Martin Luther King hade idag fyllt 84 år om han hade fått leva.

Kriterier för priset: ”Priset skall tillfalla en person bosatt i Sverige som agerat i Martin Luther Kings anda, det vill säga, arbetat för fred, ickevåld, frihet, rättvisa, jämlikhet och solidaritet”.

Priset delas ut vid en ceremoni i Norrmalmskyrkan i Stockholm.

Program 21 januari, kl. 19:00–21:00:
(Norrmalmskyrkan, Norrtullsgatan 37, Stockholm)

– Uppspelning av Martin Luther Kings tal
– Stockholm Gospel
– Inledning: Stefan Albinsson hälsar välkommen till Norrmalmskyrkan,
representant från priskommittén
– Tal av Ragni Lantz om Martin Luther King och hans anda
– Stockholm Gospel
– Prisutdelning och tal av pristagaren
– Avslutning
– Stockholm Gospel
– Mingelfika

Fortsätt läsa mer från oss