Sveriges kristna råds årsmöte har hållits den 4-5 maj i Linköping, på inbjudan av Linköpings kristna råd.

Vid årsmötet antogs nya stadgar, där förändringarna framför allt handlar om rådets organisation och ledning; antalet styrelseledamöter minskas samtidigt som en ny mötesform införs, det så kallade rådsmötet. Förutom styrelsens ledamöter inbjuds också alla medlemskyrkor att delta i dessa möten – som ska hållas tre gånger årligen – med varsin representant.

Årsmötet välkomnade en ny medlemskyrka, S:t Sellassie etiopiska ortodoxa kyrka, som haft verksamhet i Sverige sedan 2004. Denna kyrka blir SKR:s tjugonionde medlemskyrka.Biskopen i Stockholms katolska stift, Anders Arborelius, valdes till SKR:s ordförande för ett år.

Förutom förhandlingar innehöll årsmötesprogrammet ett halvdagsbesök på Nya Slottet Bjärka-Säby utanför Linköping och några seminarier: Ett seminarium lett av Dan Svanell med temat Kyrkorna, media och politiken och fyra parallella seminarier kring Religionsmöte och dialog på olika arenor i samhället.

I sommar flyttar SKR:s kansli från Sundbyberg till Alvik. Årskonferensen 2012 hålls i Jönköping.

 

Fortsätt läsa mer från oss