Sveriges Kristna Råds årskonferens hölls den 16-17 april i Västerås. Konferensen genomfördes tillsammans med Ekumeniska Rådet i Västerås och konferensens plenarsamtal och seminarier hölls i Pingstkyrkan, som stod för ett utomordentligt gott värdskap.

Dokumentet En kyrka för alla, ett policydokument om kyrkorna och funktionshinder lanserades under årskonferensen och behandlades i ett av sammanlagt åtta seminarier. Seminarier hölls också bland annat om kyrkorna och klimatfrågorna, migrations- och integrationsfrågor, om den föränderliga kyrkogeografin och om kyrkor som folkrörelser.

Två plenarsamlingar hölls:

Den första med rubriken Världen sätter kyrkans dagordning. I denna samling inledde biskop em Jonas Jonson, pastor Sofia Camnerin och landshövding Mats Svegfors och därefter hölls ett panelsamtal med SKR:s ordförande ärkebiskop Anders Wejryd som moderator.

Plenarsamlingen på torsdagen hade rubriken Kyrkans synliga enhet – fortfarande ett levande hopp? Här inledde professor Anna Marie Aagard från Danmark med ett inspirerande föredrag och fick respons av fader Heikki Huutunen, generalsekreterare i Finlands ekumeniska råd.Ärkebiskop Anders Wejryd efterträddes som ordförande av den ortodoxe ledamoten i presidiet, protosingel fader Tikhon Lundell, som kommer att vara ordförande under det kommande året. (Protosingel betyder ungefär ”biskopens ersättare”).

Fortsätt läsa mer från oss