Livstidsstraff för mord

2017-11-30

Till
Justitiedepartementet
103 33 Stockholm

(e-post till Ju.L5@regeringskansliet.se)

Ju2017/06954/L5

Yttrande över utredningen SOU 2017:38 Livstidsstraff för mord

NAV — Sveriges kristna råd anser att förslaget på ny lydelse i brottsbalken angående livstidsstraff är bra. Den nya lydelsen och dess framtida konsekvenser stämmer bättre överens, så långt vi kan se, med riksdagens intentioner sedan tidigare om att livstidsstraff ska utdömas oftare vid mord.

Ur ett brottsofferperspektiv menar Sveriges kristna råd att det är viktigt att markera detta brotts speciella art såtillvida att livstidsstraff skulle utdömas i högre grad. I jämförelse med andra typer av brott är mord så oåterkalleligt att ett betydligt strängare straff än för andra grova brott är rimligt att tillämpa.

Sveriges kristna råd vill i detta sammanhang också understryka den stora förbättring som skett när avgörandet om eventuell tidsbestämning av ett livstidsstraff nu sker vid Örebro tingsrätt istället för tidigare genom nådeinstitutet. Våra NAV-medarbetare möter många livstidsdömda och vi vet att ovissheten om hur långt frihetsberövandet ska bli är nedbrytande på många sätt för människor. Nu är processen med att söka tidsbestämt straff mer transparent och lättare att förutse. Oavsett om den som söker tidsbestämt straff får det eller inte vid det tillfället finns det betydligt större förutsättningar att få veta och förstå motivet till beslutet. Det gör i sin tur att det är lättare att fortsätta processen med att söka tidsbestämt om man får ett nej första gången.

För Sveriges kristna råd
Karin Wiborn, generalsekreterare

Handläggare: Susanne Rodmar, tel 08-453 68 11 susanne.rodmar@skr.org

Läs hela remissyttrandet

Klicka på filens namn för att ladda den den direkt till din dator.

Fortsätt läsa mer från oss