Abune Paulos, som under tjugo år var den högste kyrklige ledaren för cirka 40 miljoner ortodoxa etiopier, hade ett stort intresse för och engagemang i den mellankristna dialogen. Han uppmuntrade även och bidrog till den interreligiösa dialogen i sitt land.

Patriark Paulos var en aktiv deltagare vid, av FN organiserade, internationella möten kring världsekonomin och vid möten för världens religiösa ledare. Han har gjort stora insatser för flyktingar, likväl som för HIV/AIDS-sjuka. Han visade stort intresse för frågor som rör kvinnor och barn. Sveriges kristna råd framför sina kondoleanser till Etiopisk Ortodoxa kyrkan och delar dess sorg efter en stor kyrkoledare.

Fortsätt läsa mer från oss