Varje dag ligger ett e-brev i min inkorg från mediebevakningsföretaget Retriever med pressklipp om sådant som relaterar till mitt arbete. Eftersom jag bland annat arbetar med frågor om mission är det naturligt att jag prenumererar på allt som har med mission att göra. Det brukar röra sig om tre, fyra stycken klipp varje dag.

Man skulle kunna tro att de flesta klippen handlar om kyrkans missionsuppdrag, kyrkans sändning i världen. Men i själva verket handlar det mesta om företag, idrottsföreningar och t o m militära insatser av olika slag, där man vill lyfta fram sina visioner och målsättningar för verksamheten. För några veckor sedan kom det t ex ett klipp om företaget Hemköp där det bland annat stod ”Hemköps mission är att skapa matglädje varje dag.” Och detta är ganska representativt för de klipp jag får.

Och jag funderar mycket över detta och har så gjort i många år nu. Medan vi i kyrkorna är försiktiga med att tala om mission eftersom det ibland kan förknippas med västerländsk kolonisation används begreppet i allt större utsträckning i en rad olika profana sammanhang. Jag kan förstå att en viss försiktighet i vår användning av ordet kan vara befogad, men undrar om det inte kan vara dags att vi i kyrkorna återerövrar ordet. För jag menar att det handlar om något grundläggande för vad det betyder att vara kyrka.

Kyrkans mission är en av frågorna som kommer att diskuteras under Kyrkornas världsråds generalförsamling i Busan i Korea som inleds nästa vecka. Att leva i mission hör till kyrkans väsen, vad det betyder att vara kyrka. I Kyrkornas världsråds nya missionsdokument Tillsammans för livet står det bland annat att kyrkan finns till ”genom mission liksom elden finns till genom att brinna. Om hon inte engagerar sig i mission upphör hon att vara kyrka.” Att leva i mission innebär att vara en del av Guds mission, Guds sändning i världen och ”syftet med Guds mission är liv i överflöd” vilket också är ”kriteriet för hur vi identifierar mission”.

Snart kommer missionsdokumentet att finnas i svensk översättning och jag hoppas att det kan bidra till att vi återerövrar begreppet mission så att svensk kristenhet på ett tydligt sätt blir en del av Guds mission, Guds sändning i världen.

Och vi ber med dokumentets avslutningsord, som också är generalförsamlingens tema: Livets Gud, led oss till rättvisa och fred.

/Olle Kristenson

Fortsätt läsa mer från oss