Media uppmärksammar stort kyrkornas gemensamma bön. Här medverkar Karin Wiborn i SVT:s Morgonstudion.

När Sveriges kristna råds styrelse möttes till sammanträde dagen efter valet var det naturligt att inleda dagen med en bön för vårt land och våra folkvalda. Under sammanträdets gång föddes idén att formulera en bön och uppmana kyrkor, församlingar och enskilda att be tillsammans till dess regeringsbildningen är klar. Bön är vad vi gör i våra kyrkor, det är liksom vårt jobb och något vi kan bidra med i vår omvärld.

I alla kyrkotraditioner ber vi för de samhällen och den värld vi lever i. Bönerna har olika språk och dialekt men är alla uttryck för en och samma längtan som kanske kan sammanfattas i ”Herre förbarma dig, välsigna oss, ge oss beskydd och visa oss vägen”, och just nu, nog känns det naturligt och självklart att omsluta våra folkvalda, riksdag och regering i det osäkra parlamentariska läge vårt land är i.

När kyrkorna försöker formulera en bön tillsammans så blir det en blandning av dialekter, och därför kan det upplevas stolpigt i någon mun och kanske ovanliga uttryck i en annan. Trots det vill jag vädja och uppmuntra till att ta med den här bönen i kommande gudstjänster, i ditt enskilda böneliv och i bönegruppens sammankomst, och se det som en träning i praktisk ekumenik. Du bjuds en möjlighet att be tillsammans med hela den svenska kristenheten för något vi alla berörs av, ett frimodigt ledarskap som strävar efter det gemensamma bästa, bortom egna intressen.

Varför är det viktigt att be just nu? Jag tror i och för sig det är en god vana att ständigt be för folkvalda, riksdag, regering och oss alla i samhället, men i det läge vårt land och vår värld är i nu är det allvar. Vi har hört politiker i valrörelsen tala för ett land som håller ihop. Vi behöver be för en regering som kan verka för social sammanhållning i vårt land. Klimatet, som av unga väljare utsetts som den viktigaste valfrågan, har det talats mindre om, men vi vet att en omställning för hållbarhet behövs för kommande generationer och för vår planet. Det här är frågor som inte kan vänta, som behöver folkvalda, riksdag och regering med handlingskraft och arbetsro.

Så låt oss be i våra kyrkor och kammare, låt oss be tillsammans och i enskildhet:

Välsignad är du Gud vår Fader, som vårdar din skapelse och förbarmar dig över allt levande. Vi tackar dig för Jesus Kristus, din Son, i vilken din avsikt för varje människa blivit synlig. Genom honom väcker du vår längtan efter dig och kallar oss till uppbrott, som pilgrimer på vägen genom livet. 

Tillsammans med hela din kyrka sträcker vi oss mot dig i bön. Gud, sänd din Ande över vårt land. Vi ber om vishet och vägledning för alla som har ansvar i samhället – folkvalda, regering och riksdag och alla som bor här. Vi ber om ett frimodigt ledarskap som strävar efter det gemensamma bästa, bortom egna intressen. Vi ber om ett politiskt klimat präglat av dialog och respekt, om ett samhälle som värnar alla människors värde och värdighet.

Uppfyll oss med din heliga Ande, som du har sänt till vår förvandling, så att vi kan vittna om dig med och utan ord. Uppliva bönens låga i våra församlingar. Låt oss få känna din Andes ledning.

I Jesu namn.
Amen.

/Karin Wiborn

Fortsätt läsa mer från oss