Sedan urminnes tider har trummor, basuner och andra musikinstrument liksom kyrkklockor använts för att mana till samling, gemensam eftertanke och bön i orostider. På danskt initiativ uppmanar Kyrkornas Världsråd, och nu även Sveriges Kristna Råds presidium, till klockringning för bön och besinning i samband med toppmötet i Köpenhamn i december. Den internationella klockringningen tar sin början kl 15 den 13 december. Med 350 klockslag påminner kyrkorna i världen om att den kritiska gränsen för koldioxid i atmosfären, 350 ppm (350 milliondelar) har överskridits, och att det är hög tid att vända om.

Klockringningen, trumslagen, hornstötarna börjar ljuda över vårt gemensamma klot i Fiji där dygnet börjar, och där klimathoten är mest påträngande. I det Söderhav där vattnet, då det stiger, hotar att lägga hela länder under havets yta. Vid avslutningen av en ekumenisk gudstjänst i Köpenhamns domkyrka, når denna globala klockringning Köpenhamn och Domkyrkans klockor, liksom klockorna ut över Danmark, i Sverige och Norge stämmer in i maningen till värn av skapelsen, besinning, eftertanke och bön.

Låt oss ta emot denna uppmaning i församlingar och ekumeniska råd, låt klockorna ringa, basunerna ljuda och trummorna dåna. Låt budskapet om solidaritet med hela skapelsen genljuda. Uppamma fantasin i församlingarna till ansvarsfullt värnande av miljön i det nära sammanhanget i kyrka, församlingshem, kapell, hem och arbetsplatser.

I brödet som bryts och delas påminns vi om att hela skapelsen är given av Gud till gemenskap med Honom. Och att vi är en och samma kropp från Fiji och runt hela jorden. Jorden är Herrens och allt vad därpå är.

Fortsätt läsa mer från oss