Under perioden 1 febr 2006 – 30 juni 2008 drev SKR ett projekt med utbildningar kring asyl- och flyktingfrågor, integration och introduktion. Bland annat hölls flera kurser som belyste samverkan mellan kyrkor/frivilligorganisationer och offentliga aktörer. En sammanställning av de lärdomar som drogs har Kristina Hellqvist gjort. Kristina arbetar på Svenska kyrkans kyrkokansli och är ledamot i SKR:s arbetsgrupp för migration och integration.

Fortsätt läsa mer från oss