Ett av de områden som prioriteras inom Sveriges kristna råd är arbetet för fred och rättvisa i världen. Fred och rättvisa hör ihop, och det finns ingen verklig fred utan rättvisa. Därför är rättvis handel och etisk konsumtion viktigt. I samarbete med föreningen Fairtrade har SKR tagit initiativ till diplomeringen Kyrka för fairtrade.

Fairtrade är ju en producentmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda i utvecklingsländer att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Det handlar till exempel om att produkterna når oss i Sverige utan onödiga mellanhänder, att farliga kemiska medel inte används och att fackföreningar är tillåtna.

Kyrka för fairtrade innebär att församlingar som uppfyller ett antal kriterier kan bli diplomerade. I söndags fick jag diplomera den första församlingen i min hemstad Örebro. Det är Längbro församling inom Svenska kyrkan som tagit steget. Längbro blev den 53 fairtrade-diplomerade församlingen i Sverige, och flera är på gång. För övrigt skedde detta dagen efter femårsfirandet av att Örebro som stad blivit en fairtrade city.

Fairtrade innebär ju inte att alla orättvisor kommer att lösas på en gång. Men det är ett steg i rätt riktning. Nu kommer församlingen att fortsätta att använda fairtrademärkta varor i så stor omfattning som det går. Man kommer att samverka med andra lokalt. Man bedriver opinionsbildning till förmån för rättvis handel och man inspirerar andra genom att berätta om sitt arbete. Och man fattar ett årligt beslut i kyrkorådet om att man vill vara en kyrka för fairtrade.

Det var kyrkoherden och internationella gruppen som tog initiativet. Och nu sätts diplomet upp på en plats där församlingen påminns om sin vilja att konkret verka för sina medmänniskor i världen. Det tycker jag är härligt!

/Björn Cedersjö

Fortsätt läsa mer från oss