FörbönsgudstjänstArkimandrit Jean Mansour bad bönen ”Vår fader”. Foto: Mikael Stjernberg.

”Frågan om religionsfrihet är inte en fråga om någon lyxrättighet. Religionsfrihet är en grundläggande rättighet. Både som rätten att stå utanför en religiös tradition och rätten att få utöva sin tro.” Det sade Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén under sin betraktelse. Hon var en av många kyrkoledare och kristna ledare som var på plats vid kvällens förbönsgudstjänst i Stockholm.

Antje Jackelén

Marie Willermark, ledare för Frälsningsarmén bad i sin bön: ”Dina barn ropar. Livets Gud led oss till rättvisa och fred”.

I gudstjänsten fanns också representanter från kyrkor med rötter från Mellanöstern, bland annat Österns assyriska kyrka, Syrisk Ortodoxa kyrkan och Antiokenska kyrkan. Arkimandrit Jean Mansour ledde bönen ”Vår fader” på arabiska.

-För två år sedan arrangerade Sveriges kristna råd och Svenska missionsrådet en manifestation i centrala Stockholm för utsatta troende. Situationen har inte blivit bättre sedan dess. Därför uppmärksammar vi återigen situationen, sade Eva Christina Nilsson, generalsekreterare för Svenska missionsrådet.

Sveriges interreligiösa råd representerades av Elias Carlberg som läste upp ett uttalande som bland annat sade: ”Vi uppmanar alla, oavsett religiös och kulturell tillhörighet, att nu och i framtiden stå upp för alla människors lika värde och värdighet”.

Vårlökar
Vårlökar delades ut till alla i kyrkan. Foto: Ninna Ekstrand.

I slutet av gudstjänsten delades vårlökar ut till alla i gudstjänstbesökare.
-Du kommer att få med dig en hälsning hem som du kan odla, ett hoppets tecken eftersom världen behöver hopp. Du får löken för att plantera den i jorden för att se hur det växer, hur hoppet faktiskt växer som en bönepåminnelse, sade Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd.

Förbönsgudstjänsten var också ett tillfälle att påminna om religionsfrihetsfrågan till landets makthavare genom en debattartikel i Aftonbladet. Artikeln uppmanar svenska politiker att agera mot övergrepp i religionens namn. Bland annat uppmanas den svenska regeringen att ta ytterligare steg inom fyra områden, som exempelvis att agera för utsatta kvinnor och att välja ut tre pilotländer där Sverige gör extra satsningar för religions- och övertygelsefrihet.

I samband med förbönsgudstjänsten bads en gemensam bön för utsatta troende (se nedan).

Biskop Anders Arborelius
B
iskop Anders Arborelius avslutade gudstjänsten med ”Välsignelsen”. Foto: Mikael Stjernberg.

Läs debattartikeln i Aftonbladet: http://www.aftonbladet.se/debatt/article21742546.ab

Bön för utsatta troende:

Treenige Gud, Fader och skapare av allt, Medvandrare i Jesus Kristus, Hjälpare i den heliga Anden.
Dina barn ropar: Livets Gud, led oss till rättvisa och fred.

Gud, vi kommer inför dig med svår oro. Hör våra böner för en värld som blöder och längtar efter försoning. Vi ber för människor som utsätts för ofattbart våld och förtryck. Kom med din närvaro där mörkret är stort.
Dina barn ropar: Livets Gud, led oss till rättvisa och fred.

Gud, vi ber om fred och försoning i hela världen. Vi ber särskilt för människorna i Syrien, Egypten, Irak, Kenya, Nigeria, Palestina och Israel. Vi ber för dem som mist sina anhöriga och för den trängda kristenheten i dessa områden. Vi ber också för människor av annan tro och övertygelse som också utsätts för förföljelse.
Dina barn ropar: Livets Gud, led oss till rättvisa och fred.

Gud, Vi ber om fred och rättfärdighet. Vi ber om vishet och ödmjukhet hos beslutsfattare och makthavare. Vi ber för oss själva om nåden att få vara fredens bärare. Vi ber för människor på flykt och vår förmåga att ta emot dem.
Dina barn ropar: Livets Gud, led oss till rättvisa och fred.

Din är makten och äran i evighet. Amen.

 

Fortsätt läsa mer från oss