Här finns samlad information om och uppdateringar från Kyrkornas världsråd generalförsamling i tyska Karlsruhe, 31 augusti-8 september 2022.
Temat för den elfte generalförsamlingen är ”Christ’s love moves the world to reconciliation and unity” (svensk översättning: ”Kristi kärlek driver världen till enhet och försoning”).

Följ generalförsamlingen i våra sociala kanaler


Du kan också givetvis följa generalförsamlingen via Kyrkornas världsråds webbplats.

Livesändningar från generalförsamlingen går att se här.
(Går även att se i efterhand).

Jan Eckerdal om ”Unity Statement”

Tre svenskor invalda i Kyrkornas världsråds centralkommitté

Kyrkornas världsråds generalförsamling har nu valt in Julia Rensberg och Celina Falk, Svenska kyrkan, och Emma Gunnarsson, Equmeniakyrkan, i centralkommittén.
LÄS MER HÄR

Sofia Camnerin rapporterar från generalförsamlingen

Thursdays in Black i Karlsruhe

Jan Eckerdal bloggar efter dag ett

”En trots allt-känsla dröjer sig kvar efter den inledande dagen. Utmaningarna är uppenbart mycket stora. Men, trots allt: generalförsamlingen samlar kristna från hela världen som är inriktade på att söka enhetens väg, den som kyrkan fått som gåva och uppdrag av sin Herre. Hur långt det räcker och vad som är möjligt denna gång är en öppen fråga. Men blotta viljan är vacker”, skriver Jan Eckerdal, teologisk rådgivare i en bloggtext.
LÄS HÄR

Jan Eckerdal i stora kongresshallen i Karlsruhe under Kyrkornas världsråds generalförsamling i Karlsruhe. Foto: Wilhelm Blixt

SKR på plats i Karlsruhe

Broschyr med teologiska reflektioner inför generalförsamlingen

Läs gärna skriften ”Kristi kärlek driver världen till enhet och försoning – Reflektioner över temat för kyrkornas världsråds generalförsamling i Karlsruhe 2022” (svensk översättning, 32 sidor) om du vill fördjupa dig i vad som väntas vara på agendan under samlingen.
LADDA NER SOM PDF (Klicka på bilden)

Pressmeddelande 29 augusti

Nu inleds Kyrkornas världsråds generalförsamling i tyska Karlsruhe – upp emot fyra tusen kristna från hela världen väntas delta. Mellan 31 augusti och 8 september möts kristna från hela världen och från olika kyrkotraditioner, tillsammans med ekumeniska nätverk och organisationer, för gudstjänster, bön, seminarier, samtal, gemenskap, överläggningar och beslut.
Temat är ”Kristi kärlek driver världen till enhet och försoning”.
– Jag ser mycket fram emot att delta. Generalförsamlingarna är milstolpar i den ekumeniska rörelsen. De har ofta fungerat som en sorts temperaturmätare där det blir tydligt vilka frågor i kyrkornas samspel som hör till samtidens hetaste och viktigaste, säger Jan Eckerdal teologisk rådgivare på Sveriges kristna råd.
LÄS HELA PRESSMEDDELANDET HÄR

Sofia Camnerin i Dagen: Starkt att fira gudstjänst med hela världens kristenhet

Generalsekreterare Sofia Camnerin i stor intervju i Dagen om Kyrkornas världsråds elfte generalförsamling i tyska Karlsruhe! Något anmärkningsvärt är att ordet ”kärlek” för första gången finns med i temat för generalförsamlingen.
”På vilket sätt fördjupar kärleken det vi tidigare sagt? Vi har tidigare sagt att vi ska gå tillsammans. Nu säger vi att vi ska älska varandra. Vad innebär det?”, säger Sofia Camnerin till tidningen Dagen.
LÄS HÄR

Kort presentationsvideo

”Kärlek tema för världsråd” – fördjupande artikel i Kyrkans Tidning

Sveriges kristna råds teologiske rådgivare Jan Eckerdal har skrivit en utförlig och fördjupande artikel om den kommande generalförsamlingen i Karlsruhe som publicerats i Kyrkans Tidning (4 augusti).
LÄS HÄR

Jan Eckerdal, teologisk rådgivare på SKR, skriver om kommande generalförsamlingen i Kyrkans Tidning (4 augusti).

Förmöte 8-9 april

Läs gärna artikel om förmötet 8-9 april: ”Karlsruhe närmar sig – svenska förberedelserna tog ett avstamp i helgen”

Stor grupp av människor som förbereder sig inför generalförsamling i Karlsruhe.
Foto: Nausikaa Haupt

Mer info på Kyrkornas världsråd webbplats

Mer allmän info, praktisk info, bakgrund och fakta, registrering med mera finns på Kyrkornas världsråds samlingssida för generalförsamlingen i Karlsruhe.
LÄS MER HÄR

Fakta om Kyrkornas världsråd

Kyrkornas världsråd (World Council of Churches) har cirka 350 medlemskyrkor vars huvudsakliga mål är kristen enhet, att kristna över världen ska samverka. Sveriges kristna råd är en associerad medlem till Kyrkornas världsråd och samarbetar bland annat inom Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel. Inom SKR finns KV-plattformen som är ett forum för diskussion för aktuella frågor i anslutning till Kyrkornas världsråd.
Svenska medlemskyrkor inom Kyrkornas världsråd är Svenska kyrkan, Equmeniakyrkan samt flera av de ortodoxa kyrkorna som också är medlemmar genom sina kyrkor.

Kyrkornas världsråd bildades 1948 i Amsterdam med målet att ”be och arbeta” tillsammans, att utveckla relationer, teologi och praktiskt arbete. Det är en sammanslagning av tre tidigare organisationer: Life and Work med rötter i ekumeniska mötet i Stockholm 1925, Faith and Order med rötter i mötet i Lausanne 1927 och världsmissionsrådet med rötter i mötet i Edinburgh 1910.

Kyrkornas världsråds vision är att leva ut kristen enhet, uppmärksamma hot mot mänskligheten och uppmuntra kyrkorna att ta bättre hand om skapelsen genom att värna om jorden och dess invånare.

Det högsta beslutande organet är generalförsamlingen som möts vart sjunde år (när det inte är coronapandemi) för så väl överläggningar som gudstjänst och fest. Generalförsamlingen väljer en centralkommitté bestående av 150 personer som årligen möts för att förvalta och utveckla policies framtagna av generalförsamlingen. Den senaste generalförsamlingen hölls i Busan, Sydkorea 2013. Kyrkornas världsråd har inget huvudkontor eftersom organisationen är och styrs av sina medlemmar. Det administrativa centret ligger i Genève, Schweiz.