logo kv busanTre tusen kristna från hela världen väntas till Busan när Kyrkornas världsråds generalförsamling samlas för tionde gången. Det åtta dagar långa mötet samlar kristna från 345 medlemskyrkor med stora olikheter när det gäller förutsättningar och andliga uttryck. Huvudmålet med agendan är hur kyrkorna kan spela en större roll för fred och rättvisa.

Generalförsamlingen samlar kyrkorna som tillsammans representerar 500 miljoner kristna i världen. Detta är världens största och bredaste ekumeniska nätverk med en budget på runt 200 miljoner kronor. Från Sverige åker en delegation på cirka 50 personer med representanter från främst Svenska kyrkan, Equmeniakyrkan, Sveriges kristna råd och Svenska missionsrådet.

Den svenska delegationen kommer att dela ut en fredskarta till delegaterna i Busan med ett tillhörande brev som är undertecknat av Anders Wejryd, Lasse Svensson och Karin Wiborn.

resenärer busan
En del av den svenska delegationen som ska åka till Busan samlades i Uppsala i mitten av oktober. Foto: Magnus Aronson/IKON.

Från Sveriges kristna råd åker sex personer till Kyrkornas världsråd. Tre av de fyra kyrkofamiljerna inom Sveriges kristna råd kommer att representeras i Busan (den lutherska-, ortodoxa och frikyrkofamiljen).

-I Sverige är vi unika som har en sådan bred representation med 25 kyrkor och samfund i vårt kristna råd och det känns roligt att få representera bredden i detta sammanhang. Dessutom kommer vi att träffa många andra nationella kristna råd vilket är viktigt för att kunna dela erfarenheter, säger Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd.

Om Kyrkornas världsråd:
Kyrkornas världsråd är ett internationellt ekumeniskt organ med 345 medlemskyrkor från över hundra länder och med omkring 400 miljoner medlemmar. Bildades 1948 i Nederländerna. Sedan dess har den så kallade stora generalförsamlingen mötts vart sjunde år. Tidigare möten: USA (1954), Indien (1961), Sverige (Uppsala 1968), Kenya (1975), Kanada (1983), Australien (1991), Zimbabwe (1998), Brasilien (2006). 2013 hålls mötet den 30 oktober–8 november.

Fortsätt läsa mer från oss