busandans

Över 5 000 deltagare från hela världen samlas nu i Sydkorea för möten och gudstjänster under temat ”Livet Gud, led oss till rättvisa och fred”. Huvudmålet med agendan är just hur kyrkorna kan spela en större roll för fred och rättvisa vilket tydligt åskådliggjordes med dans och sång under öppningsceremonin Det åtta dagar långa mötet samlar kristna från knappt 350 medlemskyrkor från drygt 100 länder vilket representerar 500 miljoner kristna i världen. Detta är därmed världens största och bredaste ekumeniska nätverk.

När ordföranden för Kyrkornas världsråd, Walter Altmann, gav sin rapport vid inledningen sade han bland annat:
-En vandring börjar alltid med första steget, det tog de som gick före oss, men vi vet att vi gått fler steg på vandringen mot kristen enhet.

busanresenärer
SKR-delegationen består av Misha Jaksic, Marianne Andréas, Mikael Stjernberg, Olle Kristenson, Karin Wiborn och Björn Cedersjö.

-Man kan likna en generalförsamling vid en släktträff där man möter systrar och bröder från hela världen i olika kyrkotraditioner. Det ger en försmak av hur det kommer att bli i himlen, säger Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd.

Karin Wiborn ingår i den svenska delegationen med cirka 50 personer som till största delen består av representanter från Svenska kyrkan. I gruppen ingår även deltagare från Equmeniakyrkan, Svenska missionsrådet och Sveriges kristna råd.

Konferensen är välbevakad med cirka 300 ackrediterade journalister där ungefär hälften kommer från Sydkorea. Under förmötena har en fredlig protestdemonstration ägt rum mot ekumeniken i Kyrkornas världsråd vilket fått en viss uppmärksamhet. Inne i det jättelika konferenscentret har en av förkonferenserna behandlat samtal om jämlikhet mellan kvinnor och män och människohandel. En annan förkonferens behandlade frågan om funktionshinder och jämställdhet där Sveriges kristna råd delade ut policydokumentet ”Church for all”.

Nu när generalförsamlingen väl startat finns ett digert program för delegaterna som ett stort antal gudstjänster, andakter, bibelstudier, regionala samlingar och konfessionella samlingar. Och till helgen kommer 800 av deltagarna att åka till huvudstaden Seoul på pilgrimsresa för att bland annat delta i en fredsmanifestation vid stilleståndslinjen som är upprättad mellan Syd- och Nordkorea. Man kommer även att besöka en lokal församling utifrån sin kyrkotradition, vilket ger möjlighet att lära känna kristna i Sydkorea. 1950 fanns det en halvmiljon kristna i Sydkorea, nu är de omkring arton miljoner.

Generalförsamlingens samlingar består av tre delar: plenum där verksamhets- och innehållsfrågor diskuteras, ”ekumeniska samtal” (sk. Ecumenical Conversations) om särskilt viktiga ekumeniska frågor och det som kallas  ”Madang” som är workshops om olika frågeställningar. Madang är ett koreanskt ord för trädgård i ett traditionellt koreanskt hus.

ledare

-Trots att det finns stora olikheter när det gäller förutsättningar och andliga uttryck så har alla vi 5000 deltagare mycket som förenar genom vår tro. För mig är denna mötesplats en stor händelse som jag önskar att varje troende skulle få uppleva, säger Mikael Stjernberg, kommunikationsansvarig vid Sveriges kristna råd.

Fortsätt läsa mer från oss