Fred kyrkornas världsråd busanUngdomar som medverkade vid Kyrkornas världsråds generalförsamling i Busan 2013. Foto: Mikael Stjernberg.

Fredsmötet samlar ett 80-tal delegater från hela världen med representanter från kyrkorna, det civila samhället, FN-partners och opinionsbildare. Bland talarna finns Bethuel Abdu Kiplagat, tidigare ordförande i Kenyas försoningskommission, Asma Jahangir, en av årets Right Livelihood-pristagare och tidigare FN:s specialrapportör för religions- och övertygelsefrihet, Olav Fykse Tveit, generalsekreterare för Kyrkornas världsråd, F. Michael Lapsley, direktor för Institute of Healing of Memories i Sydafrika samt Antje Jackelén, ärkebiskop för Svenska kyrkan.

Huvudfrågan som kommer att diskuteras är hur kyrkor och andra ekumeniska aktörer tillsammans med andra organisationer kan bidra i arbetet att bygga en rättvis och hållbar fred.

– Arbetet för en hållbar och rättvis fred är en nyckelfråga för vår värld idag. Det handlar inte minst om att satsa resurser på förebyggande fredsarbete och konfliktlösning med icke-våld som redskap, säger Björn Cedersjö, direktor för kyrka samhälle vid Sveriges kristna råd.

Ett antal seminarier kommer att fokusera på att ta fram praktiska strategier och verktyg som krävs för att stödja ett samordnat internationellt påverkansarbete för en fredligare värld genom ekumeniska organisationer som Kyrkornas världsråd och dess medlemskyrkor. Målsättningen är att mötet leder till ett globalt ekumeniskt fredsnätverk och kraftull opinionsbildning för rättvis fred.

-Att vi samlas är ett även sätt för kyrkorna i Sverige att uppmärksamma att vi i år firar 200 år av fred inom Sveriges gränser, säger Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd.

Kyrkornas världsråd står som värd för fredsmötet i samverkan med Sveriges kristna råd, Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan.

Fortsätt läsa mer från oss