Nära 5000 kyrkor, församlingar och organisationer inbjuds att tillsammans vara med och fira Kyrkornas globala vecka. Målet är under en vecka lyfta rättvisefrågorna i gudstjänster, aktiviteter och samtal. På varje ort i varje församling.

”Sida vid sida”
Rubriken på årets vecka är ”Sida vid sida”. Kampen för att utrota fattigdom och hunger står i fokus. Utgångspunkten är att vara och verka sida vid sida med Gud men också med varandra, både nära och långt borta.

Dela bröd
Delandet av bröd kommer att användas som symbol för att fylla temat med innehåll. Under Kyrkornas globala vecka läggs också stor vikt vid den teologiska reflektionen kring varför kyrkorna ska arbeta med rättvisefrågor.

Arrangörer
I år är det tio organisationer bakom Kyrkornas globala vecka, som arrangeras av Sveriges Kristna Råd i samarbete med Caritas, Diakonia, Liv & Fredinstitutet, Lutherhjälpen, PMU InterLife, Rättvisenätverket SPEAK, Studieförbundet Bilda, Sensus studieförbund och Svenska missionsrådet.

Aktiviteter
Kyrkornas globala vecka startade 2003. För varje år har satsningen ökat i omfattning och genomslag. På riksplanet arrangeras under veckan ministeruppvaktningar, seminarier och gudstjänster.

Fortsätt läsa mer från oss