Ett av många arrangemang under Kyrkornas globala vecka har varit en internationell fest i Västerås. Foto: Magnus Aronson/Ikon.
Ett av många arrangemang under Kyrkornas globala vecka har varit en internationell fest i Västerås. Foto: Magnus Aronson/Ikon.

Just nu pågår FN:s årliga klimatförhandlingar i Marrakech. För ett år sedan i Paris lyckades världens ledare äntligen enas kring ett bindande globalt klimatavtal. Parisavtalet trädde i kraft den fjärde november, då tillräckligt många länder hade ratificerat avtalet. Detta är ett stort steg i rätt riktning, men trots det är det bråttom. Klimatförändringarna hotar möjligheterna till en rättvis och hållbar utveckling. Om vi ska hinna minska utsläppen i tid för att förhindra oåterkalleliga konsekvenser så måste alla hjälpas åt.

Det är viktigt att understryka allvaret i situationen, men som kristna är vi även kallade att sprida hoppets budskap. Kyrkor och trosbaserade organisationer har en särskild roll att spela i den gröna omställningen. Vårt uppdrag är att förvalta Guds skapelse så att alla får del av dess gåvor. Klimatet är en av vår tids ödesfrågor, men det innebär också en stor möjlighet. Istället för att leva i oro har vi möjlighet att bygga hållbara, rättvisa samhällen där omsorgen om planeten och om varandra är central.

Kyrkornas globala vecka fokuserar i år på klimathoppet. Syftet är att uppmuntra församlingar och individer att aktivt delta i omställningsarbetet och att lyfta fram goda klimatinitiativ från olika delar av Sverige. Under veckan arrangeras hundratals aktiviteter, allt ifrån temagudstjänster till föreläsningar och internationella fester. Genom kampanjen #klimathopp kan alla vara med! Låt någon ta en bild eller filma dig när du hoppar och posta den på sociala media med #Klimathopp och en bildtext där du förklarar vad som ger dig hopp om klimatet och framtiden. Globala veckans arrangörer kommer att dela alla foton på sociala media.

Om Kyrkornas globala vecka

Kyrkornas globala vecka pågår 13-20 november och är ett tillfälle för kyrkor, församlingar och organisationer att uppmärksamma globala rättvisefrågor samtidigt och tillsammans. Årets tema är ”Jord att leva på – mänskliga rättigheter i klimatförändringarnas spår”. Sveriges kristna råd och Svenska missionsrådet är huvudmän för Kyrkornas globala vecka. Läs mer: http://www.globalaveckan.se

 

Fortsätt läsa mer från oss