För fjärde året i rad samlas kyrkor, organisationer och samfund under Kyrkornas globala vecka i en gemensam satsning kring rättvisefrågor. Veckan firas 19-26 november och avslutas på domssöndagen. Utvärderingar från tidigare år visar att omkring 1000 församlingar deltagit i satsningen, en siffra som arrangörerna hoppas höja ytterligare i år.

– Med rubriken ”Sida vid sida” vill vi betona det ömsesidiga ansvar och beroende vi har av varandra världen över. Vi vill att deltagarna i gudstjänster och aktiviteter ska få smaka på nya perspektiv på hur vi kan utrota fattigdom och hunger. Men vi nöjer oss inte med det, utan vill också ge ett bidrag till teologisk reflektion kring varför kyrkorna ska arbeta med rättvisefrågor. Det säger Carl-Johan Friman, informationssamordnare på Sveriges Kristna Råd.

Kyrkornas globala vecka kommer att fyllas av lokala aktiviteter och gudstjänster. Samtidigt gör de arrangerande organisationerna vad de kan för att ge veckans tema genomslag på riksplanet.
– Bröd kommer att bakas och delas och hjälpa till att ge orden innehåll i såväl söndagsskolesamlingar som uppvaktningar. Vi kommer också att göra ett eget ”Kyrkornas globala vecka-recept”, berättar Carl-Johan Friman.

I september kommer över 5000 församlingar och organisationer att få det inspirationsmaterial som görs inför veckan. Det innehåller temafördjupning, teologisk reflektion, värderingsövningar, aktivitetstips och plocklåda för dem som ska arrangera gudstjänster.

I år är det tio organisationer bakom Kyrkornas globala vecka, som arrangeras av Sveriges Kristna Råd i samarbete med Caritas, Diakonia, Liv & Fredinstitutet, Lutherhjälpen, PMU InterLife, Rättvisenätverket SPEAK, Studieförbundet Bilda, Sensus studieförbund och Svenska missionsrådet.

Fortsätt läsa mer från oss