häfte globala veckanI Kyrkornas globala veckas inspirationshäfte får vi möta Leymah Gbowee. Hennes engagemang bidrog starkt till att Liberias krigsherrar lyckas komma fram till ett fredsavtal. Vi kan också läsa om pastorn och imamen i Nigeria, som ledde varsin väpnad milis. Idag arbetar de tillsammans med interreligiösa team, som medlar i konflikter. Pastor James Wuye berättar: ”Vändpunkten för mig var när en pastor sa: Du kan inte predika Kristus med hat – Kristus är kärlek. Du måste förlåta.” I häftet får vi även träffa människor, som med sin tro som drivkraft, verkar för fred här i Sverige.

Förutom fördjupningstexter innehåller inspirationshäftet tips på aktiviteter samt material för gudstjänst och andakt. Inspirationsmaterialet skickas i augusti ut till över 4 000 församlingar och kommer också kunna beställas från Sveriges kristna råd. Redan nu kan det laddas ned från Globala veckans hemsida: https://globalaveckan.se/material/ladda-ner-material/inspirationshafte/

Kyrkornas globala vecka arrangeras varje år i november och är ett tillfälle för kyrkor, församlingar och orga­nisationer att samtidigt och tillsammans uppmärksamma en global rättvisefråga. På nationell nivå arbetar arrangörerna fram tema och verktyg för att lära mer om och belysa detta tema. Själva veckan äger sedan rum över hela landet där många engagerade människor väljer att planera och genomföra olika arrangemang; allt från temagudstjänster till manifestationer och musikaler.

Veckan har firats sedan 2003 och hunnit behandla en rad olika teman. Temat för 2013 och 2014 är ”Helig fred – tro som fredsskapare”. Sveriges kristna råd och Svenska missionsrådet är huvudmän för Kyrkornas globala vecka och arrangerar den tillsammans med Diakonia, Kristna Fredsrörelsen, Life & Peace Institute, PMU, Sensus Studieförbund, Studieförbundet Bilda, Svenska Kyrkans Unga och Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd.

För mer information:
www.globalaveckan.se

 

Fortsätt läsa mer från oss