ljus katolska domkyrkan sFoto: Mikael Stjernberg

Idag möts styrelsen för Sveriges kristna råd. Som första punkt på dagordningen stod en gemensam bön för vårt land utifrån den politiska situationen med ett extra val i mars 2015.

Kyrkoledare och styrelseledamöter uppmanar samtliga kyrkor i Sverige att söndagen den 7 december, samt som bönenovena* under perioden 21-29 december, gemensamt och enskilt bedja för den politiska situationen i Sverige.

*Bönenovena = Nio dagars avsatt bönetid inom Katolska kyrkan.

___________________________________________________

Vårt land befinner sig i en allvarlig politisk situation. Vi uppmanar därför alla kyrkor till bön för vårt land, vår regering och riksdag söndagen den 7 december. Genom att göra detta tillsammans kan våra gemensamma böner välsigna och ge kraft.

Styrelsen för Sveriges kristna råd den 4 december 2014

Bön om ett gott samhälle

Välsignad är du Gud vår Fader, som vårdar din skapelse och förbarmar dig över allt levande. Vi tackar dig för Jesus Kristus, din Son, i vilken din avsikt för varje människa blivit synlig. Genom honom har du väckt vår längtan efter dig och kallat oss till uppbrott, som pilgrimer på vägen genom livet. Tillsammans med hela din kyrka sträcker vi oss mot dig i bön.

Gud, sänd din Ande över vårt land. Vi ber om vishet och vägledning för alla som har ansvar i samhället – regering, riksdag och oss alla som medborgare. Vi ber om ett politiskt klimat präglat av dialog och respekt, om ett samhälle som värnar alla människors värde och värdighet.

Uppfyll oss med din helige Ande, som du har sänt till vår förvandling, så att vi kan vittna om dig med och utan ord. Uppliva bönens låga i våra församlingar. Besök vårt land med en andlig vår!

I Jesu namn.
Amen.

Ladda ner bönen som PDF: Bön om ett gott samhälle

 

Fortsätt läsa mer från oss