Sveriges kyrkor och församlingar uppmanas att be för den politiska situationen.

Styrelsen konstaterar att landet av allt att döma står inför ett parlamentariskt dödläge. Där det verkar dött, letar kristna efter liv som spirar, det liv som spränger nya vägar. Det behövs nytänkande bortom invanda politiska mönster, både för kortsiktiga och långsiktiga utmaningar: för den sociala sammanhållningen i vårt land liksom för den allt överskuggande klimatkrisen. Sverige behöver en modig strävan efter det gemensamma bästa. Bön hjälper oss att hålla samman som medmänniskor när annat vill splittra oss.

Sveriges kyrkor och församlingar uppmanas att be för den politiska situationen. Låt oss göra det enskilt och gemensamt när vi möts till gudstjänst söndagen den 16 september och fram till dess att regeringssituationen är löst. Låt oss be om ödmjukhet, vishet, kärlek och frid för folkvalda politiker inför kommande samtal och förhandlingar.

Bön efter valet

Välsignad är du Gud vår Fader, som vårdar din skapelse och förbarmar dig över allt levande. Vi tackar dig för Jesus Kristus, din Son, i vilken din avsikt för varje människa blivit synlig. Genom honom väcker du vår längtan efter dig och kallar oss till uppbrott, som pilgrimer på vägen genom livet.

Tillsammans med hela din kyrka sträcker vi oss mot dig i bön. Gud, sänd din Ande över vårt land. Vi ber om vishet och vägledning för alla som har ansvar i samhället – folkvalda, regering och riksdag och alla som bor här. Vi ber om ett frimodigt ledarskap som strävar efter det gemensamma bästa, bortom egna intressen. Vi ber om ett politiskt klimat präglat av dialog och respekt, om ett samhälle som värnar alla människors värde och värdighet.

Uppfyll oss med din heliga Ande, som du har sänt till vår förvandling, så att vi kan vittna om dig med och utan ord. Uppliva bönens låga i våra församlingar. Låt oss få känna din Andes ledning.

I Jesu namn.
Amen.

Kyrkoledare i styrelsen för Sveriges kristna råd den 10 september 2018:
Clive Adams, kommendör, Frälsningsarmén
Daniel Alm, föreståndare, Pingst – Fria församlingar i samverkan
Anders Arborelius, biskop, Stockholms katolska stift
Dioscoros Benjamin Atas, ärkebiskop, Syrisk-ortodoxa kyrkan
Joseph Gobram, präst, Koptiska kyrkan
Antje Jackelén, ärkebiskop, Svenska kyrkan
Misha Jaksic, ortodox samordnare, Sveriges kristna råd
Kjell Larsson, missionsföreståndare, Svenska Alliansmissionen
Linalie Newman, missionsdirektor, Evangeliska frikyrkan
Gabor Sebestyen, kyrkorådsordförande, Ungersk protestantiska samfundet i Sverige
Kerstin Oderhem, missionsföreståndare, EFS
Bobby Sjölander, missionsföreståndare, Adventistsamfundet
Lasse Svensson, kyrkoledare, Equmeniakyrkan
Karin Wiborn, generalsekreterare, Sveriges kristna råd

Ladda ner bönen (PDF)

Gemensam bön för Sverige efter valet

Fortsätt läsa mer från oss