Den 11 februari sker release för skriften ”Värna den jord som Gud älskar – Kyrkorna i Sverige om klimat och hållbar utveckling”. Releasen sker i samband med ett klimatseminarium i Stockholm med utmaningar kring hur man kan ta ansvar och göra skillnad för vårt klimat. Bland talarna finns flera av landets kyrkoledare, däribland Anders Wejryd och Anders Blåberg.

-Klimatsituationen blir alltmer allvarlig och akut. Tiden för förändring blir allt kortare. Vi vill uppmana alla att ta klimatfrågorna på allvar. Kyrkorna i världen har sedan många år varit engagerade i klimatfrågan. Skälen är enkla eftersom frågan berör kyrkornas själva väsen, skapelsen är något vi har att förvalta och inte förbruka. Det säger Björn Cedersjö, direktor Ekumenisk diakoni/kyrka-samhälle, vid Sveriges kristna råd.

-Vi företrädare för kyrkor och samfund vill vara med att bidra till den förändring som är nödvändig för att klara klimatutmaningen. Genom skriften och seminariet vill ge utrymme i våra kyrkor och församlingar att på djupet reflektera över grunderna för vårt förhållningssätt till skapelsen, fortsätter Björn Cedersjö.

Inom Sveriges kristna råd finns en arbetsgrupp för klimat och hållbar utveckling som under två år har arbetat med skriften och förberett seminariet. Skriften ingår i Sveriges kristna råds skriftserie och blir nummer 18 i ordningen. I den ges utmaningar ges kring hur vi kan ta ansvar och göra skillnad.

I skriften finns flera konkreta förslag för att arbeta med klimatfrågor, exempelvis kan den enskilda människan minska köttkonsumtionen. Det finns också budskap till världens politiker om att stoppa det giriga överutnyttjandet av jordens resurser.

Den 11 februari arrangeras Klimatseminariet i St Eugenia kyrka i Stockholm mellan klockan 11.00-16.00. Bland de många talarna finns ärkebiskop Anders Wejryd och Louisa Poole från Operation Noah, England.

I samband med releasen av skriften och seminariet kommer landets kyrkoledare att gå ut med ett uttalande i media om kyrkornas roll i klimatfrågan.

 

 

Fortsätt läsa mer från oss