Vårdklockans kyrka var fullsatt. Foto: Mikael Stjernerg.
Vårdklockans kyrka var fullsatt. Foto: Mikael Stjernerg.

Vårdklockans kyrka var fullsatt när Sveriges kristna råd arrangerade ett högaktuellt seminarium i Almedalen med rubriken ”Vilket värde har en människa på flykt?”. Bland de medverkande fanns ärkebiskop Antje Jackelén, kyrkoledare Lasse Svensson och riksdagsledamöterna Maria Ferm (MP) och Emma Henriksson (Kd).

Almedalen kyrkorna
Antje Jackelén och Lasse Svensson.

Samtalet leddes av journalisten John Crispinsson som undrade vad kyrkorna kommer att göra nu när riksdagen tagit beslut om åtstramningar inom flyktingpolitiken. Den nya lagen begränsar bland annat möjligheten till familjeåterförening. Kyrkorna har kritiserat lagförslaget genom remissvar och varit aktiva i samhällsdebatten.
-Det är tydligt att riksdagen inte tagit hänsyn till de 22 remissvaren, sade Lasse Svensson, Equmeniakyrkan. -Kyrkorna har lyft fram det inhumana i den nya lagstiftningen där vi främst ser stora problem med tillfälliga uppehållstillstånd och begränsningen av familjeåterförening. Vi står i en utmanande situation och vi vill som kyrkor fortsätta att försvara viktiga värderingar och praktiskt vara en del i arbetet med flyktingar som kommit till vårt land.

Ärkebiskop Antje Jackelén, Svenska kyrkan, var kritisk till att kyrkorna inte fick spela en än större roll i höstens flyktingmottagande:
-Vi som kyrkor hade kunnat göra mottagandet bättre. Exempelvis erbjöd vi Migrationsverket många sovplatser som man aldrig använde.
Hon undrade också om det inte hade funnits ett bättre sätt att trycka på övriga EU-länder än att Sverige nu lagt sig på EU:s mininivå.
-Vi är besvikna över den nya lagen. Vi behöver dessa människor och vi behöver tänka långsiktigt och inte bara se kostnaderna för en mandatperiod. Det finns många människor som kommer till oss som är färdigutbildade. Vi får inte bara tänka på dem som en kostnad, på lång sikt kommer vi att tjäna på det, sade Antje.

IMG_9683
Emma Henriksson, Maria Ferm och Morgan Johansson. Foto: Mikael Stjernberg.

Maria Ferm konstaterade att man som parti stod bakom de nya åtstramningarna:
-Det var vårt svåraste beslut någonsin, det var långt från vår politik. Vi har arbetat för öppenhet. Detta var det av alternativen som var det minst dåliga. Risken var att det blivit värre annars. Vi inser att beslutet kommer att få stora konsekvenser för många enskilda individer.
-Lagen är temporär och gäller i tre år med en kontrollstation om två år. Vi ska arbeta för att kunna återgå till den tidigare större generositeten. Nu ska vi lägga all vår kraft på att arbeta med att förbättra mottagningssystemet, sade Maria Ferm.

Emma Henriksson sade att det är obegripligt att Sveriges nu har en lag som splittrar familjer. Vi måste få andra i EU att ta ansvar. Vi ska vi gå före, rädda liv och ändå få vårt samhälle att fungera.
På en direkt fråga från John Crispinsson om det nya lagen bör upphöra sade Emma:
-När riksdagen öppnar i september.

IMG_9693
Morgan Johansson. Foto: Mikael Stjernberg.

-Sverige har under två är tagit emot en kvarts miljon flyktingar vilket är mest i vår historia. Det är vårt lands största humanitära insats, sade Morgan Johansson.
Han menade att invandringen är positiv på sikt.
-Problemet uppkom när vi i höstas fick en situation där det varje vecka kom 7-8000 flyktingar. Vi kommer vi inte kunna ge dem som kom förra året en bra start om vi fortsätter att ta emot lika många i år. Detta arbete tar tid, det är problematiken.
-Inför framtiden har vi nu två utmaningar; dels behöver vi arbeta för ett solidariskt mottagande inom EU, inget land ska få säga nej. För det andra ska Sverige fortsätta att vara en humanitär stormakt, vi ska ha kvar det ryktet.

IMG_9802
Efter seminariet bjöd Sveriges kristna råd på lunchmingel utanför kyrkan. Foto: Mikael Stjernberg.

Fortsätt läsa mer från oss