Församlingar kommer att utbildas om migration genom projekt #Värme. Foto: Linda Maria Thompson / Ikon.
Församlingar kommer att utbildas om migration genom projekt #Värme. Foto: Linda Maria Thompson / Ikon.

Med utgångspunkt i det ökade antalet asylsökande i Sverige, som ofta kommer i kontakt med lokala kyrkor under sin asylprocess, har anställda och frivilliga i många församlingar uttryckt önskemål om förstärkt kompetens för att bättre kunna möta behoven i denna målgrupp. Ett svar på detta är projekt #Värme där landets kyrkor tillsammans storsatsar på en utbildning inom migration. Projektnamnet #Värme ska uttydas Värdighet, Medkänsla, Kunskap med huvudsyfte att till och med våren 2019 arrangera 20 regionala utbildningar för cirka 800 personer.

Bredden och kompetensen hos de medverkande ger utbildningen hög kvalitet. Bland annat medverkar personal från Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar, Svenska kyrkans nationella nivå och på några platser Migrationsverket. Planen är att arrangera fyra kurser per termin, sammanlagt 20 kurser för att täcka hela landet fram till våren 2019. Två pilotkurser genomförs under senhösten 2016, därefter startar de ordinarie kurserna. Jönköping blir först ut den 10 november och i december är det dags för Sundsvall. Studieförbunden Sensus och Bilda kommer att bidra med pedagogisk vägledning och att hålla samman kursdagarna.

Kurserna är sammanhållna tvådagarskurser som tar upp bemötande och psykosocialt stöd, asylrätt och asylprocessen med den förändrade asyllagstiftningen. Det blir också möjlighet att ställa frågor kring specifika fall.

– I många församlingar finns ett stort engagemang för asylsökande. Att få bättre kunskap om asylprocessen och regelverket och inte minst i de psykosociala delarna kan förhoppningsvis ge ny energi och uppmuntra till fortsatt engagemang, säger Peter Karlsson som är projektledare för #Värme på Sveriges kristna råd.

– Och de som är den yttersta målgruppen för det här projektet, de asylsökande själva, får genom kyrkornas engagerade människor större kunskap om Sverige och blir bättre rustade att ta sig igenom asylprocessen, fortsätter Peter Karlsson.

Sveriges kristna råd fick i juni 2016 ett anslag från EU:s asyl-, migrations- och integrationsfond, AMIF. Ansökan omfattar en budget på 4,9 miljoner kronor. Fonden ger ersättning för 75 procent av kostnaderna och resten ansvarar Sveriges kristna råd för tillsammans med sina samverkansparter.

Fortsätt läsa mer från oss