Sveriges kristna råd har skrivit ett öppet brev till Migrationsverket om hur kristen tro prövas hos konvertiter.

Den 13 maj sände SVT:s Rapport ett reportage om att kristna konvertiter uppfattar att de inte får en rättvis bedömning av Migrationsverket. En lista publicerades med exempel på frågor som enligt advokater har ställts i samband med de utredningar som gjorts i samband med asylprövningen. Vissa frågor ter sig naturliga, andra mer märkliga. Även rapporter från olika kyrkor bekräftar dessa uppgifter.

-Kyrkorna i Sverige, gemensamt i Sveriges kristna råd, SKR, arbetar för en rättssäker asylprocess med utredningar som motsvarar svensk och internationell lagstiftning om religions- och övertygelsefrihet, säger Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd.

-Vi har sedan tidigare en god samverkan med Migrationsverket och därför har vi skrivit detta öppna brev med förslag till förändringar, samt beskriver kyrkornas upplevelser, fortsätter Karin Wiborn.

I det öppna brevet ger kyrkorna tre förslag till Migrationsverket:
1. Kvalitetssäkra verksamheten genom att undersöka hur utredningarna gått till vad gäller de personer som anför kristen tro som skäl.
2. Fortsätt att fortbilda handläggare och beslutsfattare om religion och tro.
3. Säkerställ att det finns experter med särskild kompetens inom religion inom de utredande enheterna.

Frågan om konvertiter i asylprocessen är inte ny. Hösten 2012 fick Sveriges kristna råd rapporter om asylsökande som åberopat konversion och som fått avslag på sin ansökan efter utredningar som de själva och församlingarna ansåg vara felaktiga. I december 2012 mötte SKR ansvariga från Migrationsverket för att diskutera denna problematik vilket bland annat ledde till förändringar i Migrationsverkets rättsliga ställningstagande om tro och trovärdighet. Migrationsverket initierade även ett antal kurser för sin personal, kurser där SKR inbjöds att medverka. SKR har sedan dess också medverkat i Domstolsverkets årliga kurser kring samma frågor.

Sedan våren 2015 har SKR inbjudit präster, pastorer, diakoner och volontärer till kursdagar på temat ”Konvertiter i asylprocessen”. Under dessa dagar reflekterar vi kring kristen tro och praxis och delar erfarenheter om hur en församling på ett ansvarigt sätt möter och stödjer människor som söker en kristen tro.

Brevet:

Läs hela brevet (PDF): Öppet brev till Migrationsverket konvertiter

Fortsätt läsa mer från oss