I tider av oro och ovisshet finns här andakter från Sjukhuskyrkan Sahlgrenska i Göteborg. Andakterna är inspelade för dem som under rådande Coronapandemi inte kan närvara i kapellet på sjukhuset och för den som vill lyssna från annan plats.

Coronakrisen finns i alla nyhetsrapporter och i stora tidningsrubriker. Livet är inte sig likt. Nya siffor av smittade och döda kommer varje dag. Karantän och begränsningar. Ovisshet. Oro. Men många är det som redan innan covid-19 levde med ovisshet inför framtiden. Med sjukdom och allvarliga diagnoser. Den privata krisen finns hela tiden. Men ofta i det tysta, lilla sammanhanget. Med pandemin har krisen blivit något som berör många.

Här finns totalt 20 andakter, en för varje vardag, publicerade med start måndagen den 30 mars-10 april (länk) och därefter ytterligare 10 andakter 20 april-1 maj (nedan).

En annorlunda vår

Det är en annorlunda vår. Livet har förändrats för de flesta av oss. Vi är påminda om att vi lever i en värld som vi inte kan behärska eller kontrollera. I det ovissa får vi be om mod och medkänsla. Vi får hitta nya sätt att vara nära på avstånd, och låta den här våren bli till en möjlighet att fördjupa vår relation till Gud.

Medverkande

Ann-Charlotte Lundgren, sjukhuspräst
Roland Stahre, sjukhuspastor
Thomas Hellsten, musiker

Psalmsång:
Anna och Johan Hamnebo
Karin Eliasson
Lars-Åke Larsson
Ann-Charlotte Lundgren
Marie-Louise och Roland Stahre

Sjukhuskyrkan Sahlgrenska i Göteborg våren 2020.

Andakt 11, den 20 april – Gryningen (09.18)

Andakt 12, den 21 april – När morgonen kom (08.26)

Andakt 13, den 22 april – Sårbarhet (08.29)

Andakt 14, den 23 april – På väg (09.01)

Andakt 15, den 24 april – Frågorna (09.46)

Andakt 16 den 27 mars – Mitt på dagen (09.31)

Andakt 17 den 28 april – Eftermiddagspromenad (08.35)

Andakt 18 den 29 april – Kan livet pausa (09.50)

Andakt 19 den 30 april – En annorlunda vår (08.44)

Andakt 20 den 1 maj – Det börjar bli kväll (09.59)