Påverkansarbete i samband med Coronapandemin

Påverkansinsatser av Sveriges kristna råd i samband med Coronapanademin.

Debatt

”Hur nära dödshjälp har coronavården av äldre varit?” (Dagens nyheter den 24 juni)
https://www.dn.se/debatt/hur-nara-dodshjalp-har-coronavarden-av-aldre-varit/

Var är stödpaketen för asylsökande? (Expressen den 9 april): https://www.expressen.se/debatt/var-ar-stodpaketen-for-de-asylsokande/

SKR ber regeringen om extra stöd (Brev till regeringen den 23 april): https://www.skr.org/skr-ber-regeringen-om-extra-stod-till-trossamfunden/

Vilka åtgärdspaket vill regeringen presentera för Sveriges trossamfund? (Dagen den 30 april):
https://www.dagen.se/debatt/tack-gode-gud-for-kyrkorna-1.1707554

Kyrkoledare kräver åtgärder av regeringen för de mest utsatta (Brev till regeringen den 4 maj):
https://www.skr.org/kyrkoledare-kraver-atgarder-av-regeringen-for-de-mest-utsatta/


Regeringen/Folkhälsomyndigheten

Den 18 mars deltog Sveriges kristna råd som en av företrädarna från civilsamhället i ett rundabordssamtal med kultur- och demokratiminister Amanda Lind med anledning av den samhällssituation som spridningen av viruset Covid-19 gett upphov till.

Den 27 mars deltog presidiet för Sveriges kristna råd i ett möte med statsminister Stefan Löfven och Amanda Lind tillsammans med företrädare för ytterligare tre religioner.

Den 31 augusti mötte kyrkoledare från Sveriges kristna råd Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.


Blogginlägg

7 maj: "Vi ska väl inte vara bidragsberoende?"

8 april: Allvaret vilar tungt över veckan och långfredagens drama får oss att stanna till

1 april: ”En del kallar oss naiva, men det är tilliten som har byggt upp det samhälle vi lever i”

24 mars: ”Vi behöver hitta nya vägar att bryta isolering och lära oss tänka gemenskap på nya sätt”