Norges kristna råd har ansvarat för ett projekt mellan de kristna råden i Norden och Södra Afrika (The Fellowship of Christian Councils in Southern Africa – FOCCISA) kring teologisk reflektion utifrån erfarenheter av HIV/aids-relaterad stigmatisering och diskriminering. Ett gemensamt material har tagits fram med titeln One Body.

Kyrkor och religioner har varit med att både skapa och upprätthålla stigmatiserande hållningar. Det har med synen på sexualitet att göra samt i några sammanhang en förkunnelse som upplevs fördömande. I detta bokprojekt har människor som bor i Zambia, Danmark, Mozambique och Norge, hiv-positiva och hiv-negativa, gått samman för att skriva olika slags texter med målet att få slut på stigmatiseringen. Det skrivs om sexualitet, om könsroller, om att Gud inte straffar och att kyrkorna är platser där alla ska vara välkomna.

One Body band 1 består av en samling reflektioner kring utmaningar som hivrelaterat stigma ställer kyrkorna inför. Band 2 innehåller resurser för bön, liturgi, gudstjänst och bibelstudium, samt personliga vittnesbörd från människor som lever med hiv eller aids.

Fortsätt läsa mer från oss