”Schysst mobiltelefontillverkning!” kräver Sveriges kyrkor i en kampanj under Kyrkornas globala vecka, som i år har rubriken Skapelsefred — Rättvisa resurser och äger rum 15 — 22 november. Planeringen är dock redan i full gång på flera håll i landet.

Skapelsefred — Rättvisa resurser
Som konsumenter av jordens resurser har vi ett ansvar men också en möjlighet att påverka och förändra. Därför går Kyrkornas globala vecka 2009 under temat Skapelsefred — Rättvisa resurser. Ett av många sätt att engagera sig är genom kampanjen för konfliktfria mobiler.

Lokala församlingar inbjuds att vara med i kampanjen genom att samla in ortens begagnade mobiltelefoner och sedan lämna in dem till närmaste mobilbutik för återvinning. Samtidigt lämnas ett brev med uppmaningen att återförsäljarna aktivt ska verka för etisk tillverkning av mobiler.
– Vi konsumenter vill självklart vara säkra på att våra pengar inte bidrar till våldsamma konflikter eller utnyttjandet av arbetskraft i fattiga länder, säger Sofia Walan, projektansvarig för Kyrkornas globala vecka vid Sveriges Kristna Råd.

Risk för konfliktmineraler i våra mobiler
I Sverige köper vi varje år ungefär tre miljoner mobiltelefoner. Metaller och mineraler som används i tillverkningen, t ex koltan, tenn och tungsten, förvärrar och förlänger konflikter i en del av de länder de kommer ifrån. I Demokratiska Republiken Kongo pågår en konflikt som skördat flest offer sedan andra världskriget. En FN-rapport visar att inkomsterna från utvinningen av metallerna och mineralerna bidrar till att finansiera striderna. Dessutom utvinns dessa ofta under mycket dåliga arbetsförhållanden.

Material sprids över landet
Förra veckan skickades Kyrkornas globala veckas materialpaket ut till över 4 000 kyrkor och församlingar över hela landet. Därmed drar också den konkreta planeringen igång på många platser:
– Vi märker direkt när materialet har nått kyrkornas brevlådor — då ringer folk och vill beställa mer material eller ha tips och råd i planeringen, berättar Sofia Walan.

Fortsätt läsa mer från oss