Människors värde och värdighet är grundläggande i samtida människosyn. Men hur motiveras det och vilka konsekvenser får denna människosyn i praktiken? I en ny skrift från Sveriges kristna råd utvecklas en ekumeniskt färgad kristen teologi om människors värde och värdighet.

Vad betyder det att människor är ”skapade till Guds avbild”? Vad är människors uppgift i livet? Hur kan man se på människors förmågor och brister? Det är några av de frågor som får svar i den nya skriften Människors värde och värdighet – om kristen människosyn. Texten relaterar också till FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Skriften är författad av Björn Cedersjö på uppdrag av styrelsen i Sveriges kristna råd (SKR) och är antagen av styrelsen i februari 2019. Texten har kommit till efter samtal i Sveriges kristna råds rådsmöten och med stöd i en ekumenisk referensgrupp.

– Teologi är ett pågående tolkningsarbete. Denna skrift vill vara ett ekumeniskt dokument. Det har varit en spännande utmaning att skriva så att de olika kristna traditionernas bidrag och betoningar blir synliga på ett sådant sätt att alla känner sig rätt representerade, säger Björn Cedersjö.

Sveriges kristna råd uttalar sig i olika sammanhang i debattartiklar, remissyttranden och manifestationer av olika slag. Ofta hänvisas då till att människan är ”skapad till Guds avbild”, att människor har värde och värdighet och har del i de universella mänskliga rättigheterna. I denna skrift vill kyrkorna tillsammans fördjupa reflektionen över grunden för sina ställningstaganden.

– Under mina år på SKR har jag bidragit till remissvar och officiella yttranden i olika frågor på kyrkornas uppdrag. Det här är en mer utförlig beskrivning av den människosyn som finns bakom de ställningstaganden som kyrkorna gjort, fortsätter Björn Cedersjö.

Björn Cedersjö arbetade under åtta år på Sveriges kristna råd som direktor för kyrka-samhälle. I februari gick han i pension. Björn är pastor inom Evangeliska Frikyrkan och var före sin tid på SKR lektor i etik och skolledare på Örebro Teologiska Högskola samt ekumeniskt engagerad.

I skriftens andra del ges kortfattade exempel på kristen reflektion på ett antal områden där människosynens konsekvenser diskuteras. Det gäller bland annat livets början och livets slut, migration, våld och ickevåld och bemötande av människor i utsatta situationer.

Skriften Människors värde och värdighet är en del av SKR:s skriftserie och är nummer 24 i ordningen.

Ladda ner eller beställ

Skriften finns att beställa via SKR:s hemsida men går också fritt att ladda ner: Länk. 

Fortsätt läsa mer från oss