Nu ger sig kyrkorna in i debatten inför valet till EU-parlamentet kommande söndag och den svenska ordförandeskapsperioden.  Det sker som en del i en stor, gemensam satsning inom Sveriges Kristna Råd (SKR) under ”EU-året” 2009, med artiklar, skrifter, webbsida och påverkansarbete.

I en debattartikel i måndagens Svenska Dagbladet lyfter SKR:s presidium fram sex centrala punkter för EU att ta hänsyn till i arbetet med det nya femårsprogrammet inom migrations- och asylpolitiken, det så kallade Stockholmsprogrammet.
”Få saker talar så tydligt om ett samhälles moraliska och etiska nivå som hur flyktingar och andra migranter behandlas”, skriver presidiet.

Artikeln tar sedan upp vikten av samarbete mot människohandel, av att ge människor lagligt tillträde till EU:s territorium för att söka asyl och av en reformering av Dublinförordningen. SKR uppmanar regeringen att visa ett aktivt ledarskap under ordförandeskapsperioden och leda EU mot en migrations- och flyktingpolitik där människan står i centrum.

Idag utkommer ”Ta ansvar i Europa — för mångfald, rättvisa och fred”, en skrift som kort och kärnfullt (ca 50 s, på svenska och engelska) sammanfattar kyrkornas ställningstaganden när det gäller ett antal viktiga sakområden;
– migration och människohandel
– klimat och miljö
– vapenhandel
– EU:s framtida utvidgning.

En mer fördjupande bok är ”Ta del i Europa — för mångfald, rättvisa och fred” (ca 200 s). Båda böckerna kan beställas via SKRs hemsida.

Fortsätt läsa mer från oss