Tre av fyra personer i vårt samhälle har antingen själva- eller har någon anhörig som lever med psykisk ohälsa. Foto: Linda Mickelsson/Ikon.

Det finns många barn och unga som inte mår psykiskt bra. Tre av fyra personer i vårt samhälle har antingen själva- eller har någon anhörig som lever med psykisk ohälsa. Trots detta är det fortfarande tabubelagt och svårt att prata om detta ämne och ofta saknas kunskap om vad olika diagnoser innebär.

Kyrkorna uppmärksammar särskilt detta under september månad och har samlat ett digitalt material som både ger stöd till drabbade, men som också ger vägledning till de som är engagerade i barn- och ungdomsarbete. Materialet gäller alla åldrar men särskilt fokus på barn och unga.

–Psykisk ohälsa beskrivs som en växande utmaning i vårt samhälle och utgör därför en del av kyrkans uppdrag att tjäna. Diakonalt arbete utgår från att möta andra med respekt, att mötas i ögonhöjd, säger Björn Cedersjö, direktor, ekumenisk diakoni/kyrka-samhälle vid Sveriges kristna råd.

Materialet är en del av ”Diakonins månad” under september månad som är ett återkommande ekumeniskt samarbete mellan kyrkor och samfund inom Sveriges kristna råd och ett antal andra organisationer med diakonal inriktning. Temamånaden ”Diakonins månad” inleds söndagen den 10 september (Trettonde söndagen efter trefaldighet) som enligt kyrkoåret har temat ”Medmänniskan”.

Det är referensgruppen för diakoni inom Sveriges kristna råd, med representanter från kyrkor och organisationer, som arbetat fram det nya materialet i form av en digital verktygslåda på webben. Materialet vänder sig främst till alla de som är engagerade i diakonalt och socialt arbete, exempelvis diakoner och barn- och ungdomsledare. Här finns tips och råd, filmer och intervjuer om vad psykisk ohälsa är och hur man kan möta drabbade och anhöriga. Materialet tar upp kyrkornas ansvar i mötet med unga som lever med psykisk ohälsa. Flera ungdomar medverkar i filmklipp och podcast som delar med sig av sina upplevelser.

Studieförbundet Sensus har tagit fram ett studiematerial om temat som är uppdelat i fyra olika kapitel. Materialet är helt digitalt och finns här: www.skr.org/diakoninsmanad

Fakta:

”Diakonins månad” är ett samarbete mellan Svenska kyrkan, Evangeliska frikyrkan, Frälsningsarmén, Equmeniakyrkan, Hela Människan, Pingströrelsen, Svenska Alliansmissionen och Sveriges kristna råd.

Fortsätt läsa mer från oss